fbpx

Prijava v portal: 

Izračun stopnje ponovne uporabe, predelave in recikliranja

Za dokazovanje sestavnih delov in materialov v ponovno uporabo se lahko uporablja tehtalne liste in dokazila (npr. izdajnica in račun) o predaji delov v ponovno uporabo.
Zahtevo v zvezi z doseganjem deleža sestavnih delov, materialov in tekočin, ki se jih preda v ponovno uporabo ali recikliranje, lahkoskupaj izpolni več obratov za razstavljanje, kar je treba dokazati z dokumentacijo vseh udeleženih obratov, vključenih v načrt ali skupni načrt.
Tudi zahteve za upravljavca drobilnika so podobne. Za potrebe izračuna stopnje predelave mora upravljavec drobilnika voditi naslednjo evidenco o obdelavi odpadkov:

 

 

  • količino v drobljenje ali drugačno predelavo prevzetih razstavljenih vozil in njihovih delov ter njihovi celotni masi, izraženih v kilogramih, ločeno po posameznih obratih za razstavljanje,
  • količino v drobilniku ali drugi napravi za predelavo obdelanih razstavljenih vozil in njihovih delov ter njihovi celotni masi, izraženih v kilogramih, ločeno po posameznih materialih,
  • količino nekovinskih preostankov drobljenja, predanih v predelavo, izraženih v kilogramih.

Če upravljavec drobilnika prevzema razstavljena vozila in njihove dele od različnih upravljavcev obratov za razstavljanje iz načrta ali skupnega načrta, mora podatke voditi ločeno za vsak načrt oziroma skupni načrt posebej.

 

Dodaj odgovor