fbpx

Prijava v portal: 

Izstavljanje ročnih računov in paragonskih blokov

To pomeni, da lahko zavezanci pri svojem poslovanju tudi v bodoče uporabljajo poragonski blok in na papirnat način evidentirajo in dokazujejo svoje poslovanje ter sledljivost poslovnih dogodkov, ki morajo biti razvidni iz knjigovodskih listin.

 

Kljub vsemu vam priporočamo, da začnete razmišljati o elektronskem načinu evidentiranja svojega poslovanja in prometa, saj si boste le na ta način lahko zagotovili trdnejše dokaze o tem, da zakonito in pravilno vodite svoje poslovanje ter odvajate vse davke, ki bremenijo vaše poslovanje. 

Dodaj odgovor