Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Evidenčna naročila pod mejnimi vrednostmi

ZJN-3[1] naročnikom nalaga, da morajo do zadnjega dne februarja tekočega leta sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, ki so jih je oddali v preteklem letu. Poleg tega morajo do zadnjega dne februarja tekočega leta (za preteklo leto) na portalu javnih naročil objaviti tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, ki mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3[2].

Kdaj mora naročnik pri dobavi blaga, storitve ali gradnje uporabiti ZJN-3