Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Sodišče EU je dne 6. 6. 2024 v sodbi v zadevi C-547/22 (INGSTEEL spol. s r. o. proti Úrad pre verejné obstarávanie) potrdilo, da: »Ponudnik, ki je bil nezakonito izključen iz postopka javnega naročila, lahko zahteva odškodnino za izgubo priložnosti.« Primer izvira iz postopka javnega naročanja na Slovaškem. Leta 2013 je Slovaška nogometna zveza iz […]

Direktorat za javno naročanje uporabnike obvešča, da sta na spletni strani objavljeni dve prenovljeni sistemski tolmačenji javno naročniške zakonodaje, in sicer: Stališče – ZJN-3 – Konkurenčni postopek s pogajanji (PRENOVLJENO) Stališče – ZJN-3 – Dopolnjevanje in spreminjanje ponudb (PRENOVLJENO) Obveščajo tudi, da bo v mesecu maju objavljenih še nekaj prenovljenih stališč. Vir:  https://ejn.gov.si/sistem/djnovice.html Dodaj članek med moje […]

Vrhovno sodišče je v postopku ugotavljanja prekrška iz 2. točke prvega odstavka 111. člena ZJN-3 izdalo sodbo, v kateri je izpostavljeno zlasti, da je področje javnega naročanja periodičnih storitev urejeno tako, da naročnika obvezuje, da že pred oddajo javnega naročila oceni njegovo predvideno („ocenjeno“) vrednost, saj lahko zavezanec šele na tej podlagi ugotavlja, ali je […]

Vabilo

AKTUALNO

Spoštovani naročniki, vabimo vas, da se dne 7. maja 2024 brezplačno  udeležite online seminarja AKTUALNE DILEME JAVNEGA NAROČANJA s strokovnjakinjo mag. Marijo Bukovec Marovt.  Seminar bo potekal v aplikaciji ZOOM od 10.00 do 11.00 ure. Predhodna prijava ni potrebna. Obvestilo s povezavo boste prejeli po elektronski pošti 3 delovne dni pred izvedbo. Dodaj članek med […]

Omejeno delovanje portala javnih naročil zaradi prenove konec tega tedna

Prenovljeni portal javnih naročil bo vzpostavljen v petek, 19. 1. 2024.   Na dan 19. 1. 2024, od 7.00 ure in do vključno 21. 1. 2023 do 24.00 ure portal ne bo deloval. Uporabnike portala javnih naročil zato pozivajo, da aktivnosti v zvezi z aktualnimi oziroma načrtovanimi javnimi naročili za te dni temu tudi prilagodijo. […]

Manj konkurence pri oddaji javnih naročil gradenj, blaga in storitev v obdobju 2011–2021

Evropsko računsko sodišče je sprejelo Posebno poročilo 28/2023: Javno naročanje v EU – Manj konkurence pri oddaji javnih naročil gradenj, blaga in storitev v obdobju 2011–2021. Poročilo je objavljeno v Uradnem listu EU, serija C, z dne 5. 12. 2023 in na spletnih straneh Evropskega računskega sodišča: https://www.eca.europa.eu/sl/publications/sr-2023-28« Dodaj članek med moje vsebine

Sprememba mejnih vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU (od 1.1.24)

Od 1. 1. 2024 veljajo nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU Evropska komisija je sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Vse uredbe, ki so neposredno uporabljive ter za naročnike v […]

Sprememba Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) 

V Uradnem listu RS št. 117/2023 je bil dne 20. 11. 0bjavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-3410/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-odpravo-posledic-poplav-in-zemeljskih-plazov-iz-avgusta-2023-ziuopzp-a   Dodaj članek med moje vsebine

Evropska komisija je zoper Republiko Slovenijo sprožila postopek za ugotavljanje kršitev zaradi neskladnosti pravil z zakonodajo EU o javnem naročanju

Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) je objavila redni oktobrski sveženj ključnih odločitev o začetku oziroma nadaljevanju postopkov za ugotavljanje kršitev (infrignement procedure) zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU.[1] Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU, ker je obenem tudi […]

Vabilo na brezplačen seminar: Interventna zakonodaja po poplavah 2023

Spoštovana naročnica, cenjeni naročnik, za vas organiziramo: brezplačen online seminar na temo Interventna zakonodaja po poplavah 2023  Datum: 14. september 2023, Ura: od 10.00 do 11.30 Predavateljica: Kaja Breznik Ladinik, odvetnica, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.   Kratka vsebina: Med ukrepi, ki so namenjeni za krepitev trga dela za hitrejšo odpravo posledic poplav in plazov, so: […]

Sprejet je Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

Državni zbor je sprejel nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah. Ukrepi iz pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so namenjeni žrtvam poplav in plazov iz avgusta 2023, ohranjanju delovnih mest ter zagotavljanju kadrov za odpravo posledic poplav in plazov. Ukrepi ministrstva, ki so bili sprejeti v sklopu Zakona o […]

Informacija o izvajanju nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode

Na portalu Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (e-JN) so objavljene informacije za naročnike za oddajo nujnih naročil za dobavo blaga, storitev ali gradenj v zvezi s sanacijo škode in odpravo posledic obsežnih poplav. Ob aktivaciji Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah sicer v celoti veljajo določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), pri čemer pa […]

Ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom ob poplavah

Naravna nesreča, ki je prizadela Republiko Slovenijo 4. avgusta 2023, je ogrozila številna človeška življenja in zahtevala ogromno škodo. Poplave (ali vdori meteorne vode) so na številnih krajih ogrozile ali poškodovale tudi dokumentarno in arhivsko gradivo. Na spletni strani gov.si je objavljen strnjen fazni načrt reševanja dokumentarnega in arhivskega gradiva ob poplavah: https://www.gov.si/novice/2023-08-07-ravnanje-z-dokumentarnim-in-arhivskim-gradivom-ob-poplavah/?fbclid=IwAR1rQ7RnaJ7H2Hy7mnPV3YZsMJMBcXptu1SGDeu-YZakBZ_OLmHgBxfyLaM   Dodaj […]

Vlada sprejela nujne ukrepe za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili

Vlada je sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili. Cilj zakona je zagotavljanje nemotene trajne, varne in kakovostne preskrbe prebivalstva z zdravili. Predlog zakona bo preprečil, da bi zaradi oteženega izvajanja javnih naročil prišlo do zamud ali prekinjene dobave zdravil in posledično pomanjkanja zdravil na slovenskem trgu, poleg že obstoječih […]