Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Poenostavljeno preverjanje nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja

Ministrstvi za pravosodje in javno upravo sta vzpostavili informacijsko rešitev, ki omogoča elektronsko pridobivanje podatkov iz Centralne kazenske evidence v informacijski sistem Elektronsko javno naročanje (e-JN), v aplikacijo e-Dosje.

Odslej naročniku v postopku javnega naročila morebitnih razlogov za izključitev ponudnikov v kazenski evidenci ni več treba preverjati fizično, s pisnimi zahtevki, pač pa to lahko naredi elektronsko.

Informacijska rešitev za izmenjavo podatkov med Centralno kazensko evidenco in informacijskim sistemom e-JN je zasnovana tako, da v celoti zagotavlja izpolnjevanje zakonskih določb s področja varovanja osebnih podatkov. Omenjeno rešitev lahko vsi naročniki, ki so registrirani v informacijski sistem e-JN in imajo dodeljene pravice za izvajanje preverjanja v e-Dosje, uporabljajo od 6. marca 2023.

Odslej naročnikom torej ni več treba na Ministrstvo za pravosodje posredovati pisnega zahtevka za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc in pooblastil gospodarskega subjekta in njegovih zakonitih zastopnikov, da bi preverili morebiten razlog za izključitev gospodarskega subjekta iz postopka javnega naročanja, kot to določata Zakon o javnem naročanju in Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti.

Dodatno pa bo z uveljavitvijo novele Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D), ki ga je Državni zbor potrdil 21. februarja 2023, odpravljena tudi obveznost predložitve pooblastil, saj bo pridobitev podatkov o nekaznovanosti možna že na podlagi zakona, s čimer se razbremenjuje tudi ponudnike.

Preveritev navedenega razloga za izključitev lahko naročnik s samo nekaj kliki izvede v aplikaciji e-Dosje neposredno iz ponudbe, ki jo je ponudnik oddal v sistem pred iztekom roka za prejem ponudb. V večini primerov bo imel naročnik rezultate preveritve na voljo že v pol ure po oddaji zahteve in bo lahko iz sistema prenesel potrdilo. Z vzpostavljeno povezavo bo odgovor naročniku posredovan avtomatsko, ročno preverjanje pa bo potrebno le v redkih primerih.

Nova informacijska rešitev pomeni predvsem večjo učinkovitost javnega naročanja, saj bodo s tem podatki naročniku za oddajo naročila na voljo praktično takoj, kar bo postopke precej poenostavilo kot tudi pospešilo.

Povzeto po https://www.gov.si/novice/2023-03-13-poenostavljeno-preverjanje-nekaznovanosti-v-postopkih-javnega-narocanja/