Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Poročilo o delu DKOM za leto 2021

Predsednik Državne revizijske komisije Samo Červek je 15. 11. Državnem zboru RS predstavil Poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2021.

Državna revizijska komisija je v letu 2021 prejela 243 zahtevkov za revizijo in drugih vlog. Rešenih je bilo 197 zahtevkov za revizijo, 16 pritožb in 30 ostalih vlog.

Izmed 243 prejetih vlog se jih je 77 nanašalo na fazo postopka pred odločitvijo naročnika o oddaji naročila, 166 pa na fazo postopka po sprejemu odločitve naročnika o oddaji javnega naročila.

Izmed 243 rešenih vlog je Državna revizijska komisija zavrnila 132 zahtevkov za revizijo in drugih vlog, vlagatelji pa so vsaj delno uspeli v 82 primerih. V ostalih 29 primerih je Državna revizijska komisija postopek ustavila, ker je bil zahtevek za revizijo umaknjen, ali pa je vlogo zavrgla, ker niso bile izpolnjene procesne predpostavke. V 4 primerih pa je Državna revizijska komisija ugotovila utemeljenost zahtevka za revizijo.

Več na spletni strani Državne revizijske komisije: https://www.dkom.si/sl/javnost-in-mediji/novice/2022111716094005/predstavitev-porocila-o-delu-dkom-za-leto-2021-v-drzavnem-zboru-rs/