Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Okvirni sporazumi

Okvirni sporazumi so urejeni v 48. členu ZJN-3. Ureditev ni bistveno drugačna, kot je bila doslej, pač pa so pa precej bolj jasno zapisana pravila, ki urejajo sklenitev in izvajanje okvirnih sporazumov, kar je za prakso gotovo zelo dobrodošlo. Okvirni sporazum je formalni dogovor med enim naročnikom ali več naročniki in enim gospodarskim […]

Dinamični nabavni sistem

Dinamični nabavni sistem je urejen v 49. členu ZJN-3, njegova ureditev pa je v primerjavi z ureditvijo v ZJN- 2 bistveno poenostavljena. Pri tej tehniki naročanja gre za elektronsko upravljan način javnega naročanja (vsa komunikacija v okviru dinamičnega nabavnega sistema poteka izključno z elektronskimi sredstvi), ki javnemu naročniku omogoča, da za naročanje […]

Elektronska dražba

Elektronska dražba je urejena v 50. členu ZJN-3 in v primerjavi s predhodno ureditvijo v ZJN-2 ni doživela velikih sprememb. Kot posebno tehniko, ki omogoča avtomatsko ocenjevanje ponudb na podlagi ustrezne elektronske platforme, jo lahko naročniki uporabijo v odprtem in omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji z objavo in postopku […]

Elektronski katalogi

Elektronski katalogi so urejeni v 51. členu ZJN-3. Pri elektronskih katalogih gre za povsem novo tehniko javnega naročanja, ki je bila uvedena z novimi javno-naročniškimi direktivami iz leta 2014 in predstavlja še en korak naprej k uvedbi celovitega sistema e-naročanja. Bistvo tehnike naročanja s pomočjo elektronskih katalogov je v tem, da naročnik ponudnikom […]