Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Smernice za javno naročanje gradenj – nova izdaja

SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ, Izdaja 1.2, marec 2023

Marca je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s strokovnjaki na področju gradenj in z njimi povezanimi dejavnostmi, ki prihajajo tako iz državnih organov kot raznih združenj in organizacij pripravilo novo izdajo Smernic za javno naročanje gradenj.

Prva izdaja teh smernic je bila objavljena decembra 2017, 2018 so bile smernice prvič posodobljene. V letu 2023 pa so se zaradi sprememb zakonodaje na področju gradenj in potrebe po uskladitvi smernic z njimi, predvsem v okviru uskladitve z aktualno terminologijo in pogoji za opravljanje dejavnosti smernice ponovno posodobile.

Smernice z namenom zagotavljanja konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov ter učinkovitega izvajanje javnih naročil gradenj, podajajo predloge za pravilno uporabo posameznih institutov javnega naročanja, s priporočili in opozorili. Temeljijo na izhodiščih, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in so orodje, ki ga njihovi pripravljavci priporočajo naročnikom za uporabo – dajejo primerna ter z ZJN-3 usklajena napotila, usmeritve in predloge, kako naj praviloma poteka postopek javnega naročila za gradnjo.