fbpx

Prijava v portal: 

Kaj mora vodja vedeti o finančnem kontrolingu

image_pdfimage_print

Naloga kontrolinga je zasnovati mehanizme in sisteme, ki bodo vodstvu omogočali upravljanje poslovnih dejavnosti v podjetju čim bolj ekonomično, učinkovito in uspešno. Naloge kontrolinga lahko povzamemo na naslednji način:

 • sodelovanje na vseh ravneh odvijanja poslovnih procesov,
 • sodelovanje pri izdelavi strateškega načrta,
 • koordinacija izdelave poslovnega načrta,
 • analiza in obvladovanje tveganj,
 • spodbujanje sprememb,
 • načrtovanje in redno nadzorovanje stroškov,
 • izdelava predračunske bilance stanja, izkaza uspeha in kazalcev poslovanja,
 • koordinacija pri opredelitvi ciljev po procesih,
 • koordinacija dinamičnega načrta trženja,
 • načrtovanje denarnih tokov,
 • izdelava mesečnih poročil o uspešnosti in učinkovitosti poslovanja podjetja kot celote in po projektih z ugotavljanjem in analizo odmikov ter podajanje pobud za sprejem ustreznih ukrepov za doseganje načrtovanih ciljev,
 • ekonomika projektov z izdelavo predračunskih kalkulacij prispevka za kritje v fazi ponudb in pogodb za izvedbo projektov in analizo obračunskih kalkulacij prispevka za kritje po zaključku projektov,
 • mesečno spremljanje zalog z ukrepi za optimizacijo,
 • posredovanje informacij o poslovanju na mesečnih srečanjih vseh zaposlenih,
 • nadgradnja informacijskega sistema za učinkovito podporo vsem poslovnim procesom in vzpostavitev celovitega informacijskega sistema za odločanje. 

Kontroler opravlja naloge v sodelovanju s sodelavci iz vseh poslovnih procesov. Pri vzpostavitvi sistema kontrolinga so pomembne vrednote za kontrolerjevo delo: timsko delo, koordinacija, motivacija in usmerjenost v prihodnost, dobri odnosi s sodelavci, dobre komunikacije, obvladovanje sprememb, vztrajnost, prodornost in vseživljenjsko učenje. 

 

Dodaj odgovor