fbpx

Prijava v portal: 

Kaj pomeni pokojninska reforma za delodajalce?

image_pdfimage_print

V preteklosti smo se Slovenci in Slovenke prehitro upokojevali. Decembra 2011 je upokojitvena starost znašala le 58 let in 8 mesecev za ženske ter 61 let in 9 mesecev za moške, čeprav je pokojninski sistem predvideval upokojevanje žensk pri 61 letih in moških pri 63 letih. Zato je bil cilj reforme dvig dejanske upokojitvene starosti. 

Dejstvo je tudi, da se je dejanska doba prejemanja pokojnin podaljševala. Za ženske je bila v letu 2000 povprečna doba prejemanja pokojnine 17 let in 1 mesec, 11 let kasneje pa že 21 let in 8 mesecev. Pri moških se je ta doba podaljšala s 14 let in 9 mesecev na 16 let in 4 mesece. 

Istočasno se je v strukturi prebivalstva število upokojencev povečevalo. Leta 2011 jih je bilo 30,1 odstotka, kar je za 4,1 odstotka več kot konec leta 2009. Leta 2000 je bilo na enega upokojenca 1,8 delovno aktivne osebe, v letu 2011 pa je bilo to razmerje 1,53. 

Konec leta 2011 je bila povprečna pokojninska doba upokojencev samo 32 let in 7 mesecev, čeprav je bila želja, da bi bila pokojninska doba 40 let. 

Čeprav je reforma pokojninskega sistema sprejeta, pa je glede na smernice in tudi nekatere ukrepe velike večine evropskih držav, ki imajo približno enaka demografska gibanja, pričakovati še vsaj eno pokojninsko reformo, ki bi se po prehodnem obdobju morala v popolnosti uveljaviti po letu 2024.

Kaj prinaša novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju?

Na tem mestu ni namen, da bi analizirali celoten zakon, želimo le opisati nekatere spremembe, ki so zanimive tudi za uspešno kadrovsko delo. Zakon je namreč preobsežen, ima celo vrsto različic in pogojev za upokojevanje, zato bomo v nadaljevanju povzeli nekatere rešitve ali skušali odgovoriti na vprašanja in dvome, ki se pojavljajo pri branju zakona. Hkrati bi radi poudarili, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje še ni razvil nekaterih praks, ki jih bo moral v relativno kratkem času za upokojevanje od leta 2013. 

Pred sprejemom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se je v javnosti širila razlaga, da bodo tisti, ki se ne bi upokojili do konca leta 2012, morali delati do 65. leta starosti. To ne drži, saj vsi tisti zavarovanci, ki so še v času veljavnosti ZPIZ-1 izpolnjevali pogoje za upokojitev po določbah ZPIZ-1, kar velja tudi za dodano dobo in možnost znižanja zakonsko določene upokojitvene starosti, lahko uveljavljajo pravice po določbah ZPIZ-1 tudi po uveljavitvi ZPIZ-2, in to ne le v letu 2013, ampak kadar koli se bodo želeli upokojiti. Pri njihovi upokojitvi bodo veljale določbe ZPIZ-1, po tem zakonu jim bo določena tudi osnova za odmero pokojnine, kar pomeni 18 za zavarovanca najugodnejših let, in ne povprečje 24 let, kot je to predvideno v ZPIZ-2. V takem primeru bodo veljali tudi načini vrednotenja valorizacijskih količnikov; ti so določeni v višini 0,732 in v prihodnje ne bodo padali, kar je za zavarovance vsekakor ugodneje. Urejeno je tudi varstvo pričakovanih pravic nekaterih preostalih kategorij zavarovancev. Tako se bodo lahko po določbah ZPIZ-1 upokojili tudi:

  • delovni invalidi, ki jim je na dan 31. 12. 2012 do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjkalo do 3 leta starosti ali toliko pokojninske dobe, oziroma invalidi II. ali III. kategorije invalidnosti, ki so bili na dan 31. 12. 2012 prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in jim je na ta dan za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do uveljavitve ZPIZ-2, manjkalo do 5 let starosti in 5 let pokojninske dobe ali manj;
  • brezposelni, ki so bili na dan 31. 12. 2012 prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in 
    • prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost in bodo to pravico uživali vse do izteka obdobja, za katero jim je bila dodeljena, ali imajo pravico doplačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokojitev;
    • prejemajo denarno nadomestilo in imajo po prenehanju prejemanja denarnega nadomestila še pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokojitev;
  • zavarovanci, ki jim je bila do 31. 12. 2012 po predpisih o delovnih razmerjih odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti ter jim je po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti zagotovljeno denarno nadomestilo do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, veljavnih po ZPIZ-1.
 
Dodaj odgovor