fbpx

Prijava v portal: 

Kako dolgo hranimo poslovno dokumentacijo

V kakšni obliki bodo davčni zavezanci arhivirali svojo poslovno dokumentacijo je njihova poslovna odločitev, ki mora biti opredeljena v internih aktih (Pravilnik o računovodenju ali sklepih podjetnika), ki je to lahko v papirni in elektronski obliki ali njuni kombinaciji. Pri izdajanju elektronskih računov (e-računov) s strani izdajatelja je potrebno, da se z njihovim prejemom strinjajo vaši kupci. V primeru izdajanja e-računov je lahko tudi elektronski arhiv poslovne dokumentacije. Glede arhiviranja poslovne dokumentacije so Slovenski računovodski standardi (SRS 2016) in Pravila skrbnega računovodenja (PSR) kar precej nedorečeni in ohlapni.

Zato je naloga poslovodstva v vseh subjektih, ki opravljajo dejavnost, da v internih aktih opredelijo čas hranjenja dokumentacije. Ne smemo pozabiti, da se določena poslovna dokumentacija hrani trajno, ne glede na odločitve poslovodstva ter predpisov davčne zakonodaje. Kljub internim odločitvam je potrebno spoštovati stališča zakonodaje, da je potrebno prejete in izdane račune hraniti deset let in za nepremičnine dvajset let. Poslovno dokumentacijo, ki je povezana s transfernimi cenami, je treba hraniti deset let po letu, ko se dokumentacija nanaša. To pomeni tudi plačila: odtegljaje pri plačilih obresti v tujini, statusno preoblikovanje ipd..

Dodaj odgovor