fbpx

Prijava v portal: 

Boniteta podjetja in kako lahko boniteto preverimo

image_pdfimage_print

NAŠA DOBRA BONITETA

Dobra boniteta je ob primernem zavarovanju in predvidenem poslovanju osnova za sprejem bančnega sklepa o odobritvi posojila podjetju ali sklepanja komercialnih poslov.

Zato mora vsak direktor in podjetnik misliti na to, kakšno podobo o svojem podjetju si bo na osnovi podatkov ustvaril pri banki in poslovnih partnerjih.

Banka ob slabi boniteti ne bo odobrila posojila oziroma le v izjemnih primerih, če bodo ponujena zadostna zavarovanja in bo posojilo dražje ob višji obrestni meri.

Banke ne ocenjujejo samo podjetja, ampak tudi okolje, v katerem podjetje deluje (panogo, tveganost trgov in tečajev, vodstvo, lastniško strukturo ipd.).

DOBRA BONITETA DRUGIH

Danes mora biti za vsakega direktorja in podjetnika pomembna boniteta drugih (na podlagi teh se odloča o izbiri poslovnih partnerjev in o oblikovanju novih poslovnih razmerij), kakor tudi lastna boniteta (služi za boljše in hitrejše usmerjanje podjetja k zadanim ciljem).

Lastna boniteta je hkrati dejavnik, s pomočjo katerega ocenjujemo kakovost dela in odločitve podjetnika.

Vedeti moramo, da k boniteti podjetja spada ocena o vpisu in odločitvah vodstva na vseh razsežnostih in hierarhičnih ravneh upravljalno-vodstvenega procesa, kakšno politiko vodimo, kakšni so smotri in temeljni cilji.

Torej gre za odgovore na vprašanja, kaj, kje in kako naj v podjetju izdelujemo in poslujemo, kar pomeni, da se morajo rezultati operacionalizacije izbranih strategij neposredno odražati na boniteti podjetja.

ZAKAJ JE POMEMBNA

Za uspešno vodenje poslovanja in oblikovanje strateških ciljev in nalog ni pomembna samo notranja ampak tudi zunanja informiranost, s katero moramo pridobiti na blagovno-finančnem trgu čim več informacij o naših obstoječih in novih potencialnih poslovnih partnerjih.

Poslovanje lahko primerjamo s športom, kjer gre za tekmovanje med nasprotniki. Največ možnosti za zmago ima športnik, ki je odlično treniran (dobro podkovan in razgledan poslovnež), s talentom (poslovne žilice), dobrimi rezultati (dobrim proizvodom) in ima največ informacij o svojem nasprotniku (poslovnemu partnerju – izvedeti mora njegove odlike, slabe strani, se pozanimati o njem v okolici, ki ga pozna, preveriti njegove rezultate in pripraviti taktiko, ki ga bo pripeljala do zmage poslovnega uspeha).

Nikoli brez preverjanje bonitete

Tudi poslovno življenje je igra, v kateri dobiva bolje pripravljen in bolje informiran.

Zato naj velja, ko se spuščamo v posel z novim ali s starim poslovnim partnerjem: zbirajmo o njem informacije, ki so lahko uradne, poluradne ali iz starega arhiva (siva ali črna lista).

Aktivnosti, kjer gre za prodajo ali nove finančne naložbe ali za povezovanje z novimi poslovnimi partnerji, si danes ni več mogoče zamisliti brez poznavanja bonitete podjetja, s katerim želimo stopiti v poslovni stik.

Kako beremo bonitetne informacije

Ne zadošča, da samo pogledamo obseg prihodkov in končni dobiček, temveč se moramo poglobiti v analizo bilance stanja, kjer natančno vidimo finančno-premoženjsko sliko podjetja.

Pomemben je pogled v izkaz poslovnega izida (poslovanje, financiranje, izredni prihodki), v katerih se lahko skriva izguba in jih podjetje pokriva s pomočjo izrednih prihodkov.

Če ste v analizah in pregledih v dvomih ali niste prepričani v ugotovitve, ne sodite prehitro – svetujemo, da se posvetujte s kolegi, strokovnjaki ali računovodji.

Za oceno bonitete podjetja so potrebni številni podatki in informacije. Najpomembnejši vir podatkov in informacij je bilanca stanja. Pri nas poznamo BON-obrazce, ki jih izdeluje AJPES, ki je podjetjem dodal še bonitetne ocene glede na poslovno uspešnost (od 1. do 5. razreda) in finančno stabilnost (od A do E).

Dodaj odgovor