fbpx

Prijava v portal: 

Kako se lahko zavarujete pred mobingom?

image_pdfimage_print
 
Katera dejanja uvrščamo v mobing?
Švedski delovni psiholog prof. dr. Leyman je identificiral kar 45 značilnih pojavnih oblik mobinga, ki jih je razvrstil v pet skupin: 
 
I. Napadi zoper izražanje oziroma komuniciranje:
1. omejevanje možnosti komuniciranja s strani nadrejenega;
2. prekinjanje govora, jemanje besede;
3. omejevanje možnosti komuniciranja s strani sodelavcev;
4. kričanje oz. zmerjanje;
5. nenehno kritiziranje dela;
6. kritiziranje osebnega življenja;
7. nadlegovanje po telefonu;
8. verbalne grožnje in pritiski;
9. pisne grožnje;
10. izmikanje neposrednim kontaktom, odklonilne geste in pogledi;
11. dajanje nejasnih pripomb. 
 
II. Ogrožanje osebnih socialnih stikov:
12. z žrtvijo se nihče več noče pogovarjati;
13. ignoriranje, če žrtev koga sama nagovori;
14. premestitev v slab delovni prostor, ki je stran od sodelavcev;
15. sodelavcem je prepovedano komuniciranje z žrtvijo;
16. splošna ignoranca zaposlenih v podjetju. 
 
III. Ogrožanje ter napadi zoper osebni ugled:
17. obrekovanje za hrbtom;
18. širjenje neresničnih govoric;
19. poskusi smešenja žrtve;
20. izražanje domnev, da je žrtev psihični bolnik;
21. poskusi prisile v psihiatrični pregled;
22. norčevanje iz telesnih hib;
23. oponašanje vedenja zaradi tega, da se nekoga smeši;
24. napad na politično oz. versko prepričanje žrtve;
25. norčevanje iz zasebnega življenja;
26. norčevanje iz narodnosti;
27. siljenje k opravljanju nalog, ki žalijo žrtvino samozavest; 
28. delovne napore se ocenjuje napačno oz. žaljivo;
29. dvom v poslovne odločitve žrtve;
30. žrtev je pogosto deležna kletvic in obscenih izrazov;
31. žrtev je deležna poskusov spolnega zbliževanja in različnih »spolnih ponudb«.
 
IV. Napadi in onemogočanje kakovostnega dela:
32. žrtev ne dobiva novih delovnih nalog;
33. odvzete so ji delovne naloge, žrtev si tudi sama ne more najti več dela; 
34. dodeljevanje nalog, ki so daleč pod sposobnostjo žrtve;
35. dodeljevanje nalog, ki so pod nivojem kvalifikacije žrtve;
36. dodeljevanje novih nalog pogosteje kot drugim sodelavcem;
37. dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo;
38. dodeljevanje nalog nad nivojem kvalifikacije z namenom diskreditacije.
 
V. Napadi zoper zdravje:
39. dodeljevanje zdravju škodljivih nalog;
40. grožnje s fizičnim nasiljem;
41. uporaba lažjega fizičnega nasilja zaradi tega, da se žrtev »disciplinira«;
42. fizično zlorabljanje;
43. namerno povzročanje škode in stroškov posamezniku;
44. namerno povzročanje psihične škode doma ali na delovnem mestu;
45. spolni napadi.
Dodaj odgovor