fbpx

Prijava v portal: 

Karierni načrt

image_pdfimage_print

Karierni načrt je več od izobraževanja, to je načrt začrtane karierne poti, ki jo boste dosegli tudi z dodatnim izobraževanjem (formalnim in neformalnim), če je to potrebno.

Glavne aktivnosti kariernega načrta:

 1. Identifikacija – določitev karierne poti za neko obdobje.
 2. Načrtovanje karierne poti (organizirajte se, bodite odločni tudi v težavnih fazah, glejte optimistično, osredotočite se na cilj.
 3. Določite aktivnosti , ki so potrebne za uresničitev cilja, in rok za dokončanje (časovno in zaporedno).
 4. Aktivacija – razvoj (delujte proaktivno – akcija – analizirajte projekt v različnih fazah razvoja).
 5. Evalvacija (evalvirajte, ovrednotite svoje dosežke).
 6. Komercializacija (implementirajte svoje karierne dosežke v praksi in izkoristite pridobljeno dodano vrednost svojega dela.
 7. Določite novi cilj in pripravite naslednji karierni načrt, da ne bi prišlo do stagnacije.

Karierni načrt je zadnji korak načrtovanja kariere. Na podlagi analize dosedanjega dela (kje ste zdaj) določite ključne smernice in cilje vašega  poklicnega življenja.  

Vaš osebni karierni načrt

 1. Cilj, ki ga želite v prihodnosti doseči (opišite ga):
 2. Kdaj želite doseči ta cilj (natančen rok)?
 3. Kakšne so pomanjkljivosti in slabosti oz. na kakšne težave in ovire lahko naletite na poti do cilja? 
 4. Katere lastnosti in prednosti, priložnosti oz. zmožnosti že imate, ki vam lahko pomagajo doseči cilj? 
 5. Kaj morate storiti, da se cilj uresniči (aktivnosti, dodatna pomoč)? 
 6. Izdelajte natančen načrt dejavnosti (akcijski program), ki vas bodo pripeljale do želenega cilja. 
 7. Kaj boste že danes storili za dosego cilja?

Po zapisu osebnega kariernega načrta naredite še dodatne splošne aktivnosti v zvezi z razvojem kariere:

 

 • Nadaljujte z izobraževanjem na različnih področjih (splošnem in specializiranem).
 • Razvijajte osebno rast in pridobivajte znanja na drugih področjih (vseživljenjsko izobraževanje).
 • Prosite za mnenje prijatelje, sodelavce, sošolce, starše in druge za jasnejšo predstavo in določitev načrta razvoja kariere. 
 • Nenehno posodabljajte svoj načrt razvoja kariere in ga primerjajte z zastavljenim ciljem (stopnja realizacije oz. morebitni odkloni).

 

 

Priročnik za poslovne asistentke in sekretarke

 

Več o tej temi preberite v priročniku Priročnik za poslovne asistentke in sekretarke

 
Dodaj odgovor