fbpx

Prijava v portal: 

Inšpektorat za okolje

Inšpektorat za okolje Inšpektorji za okolje v okviru Inšpektorata za okolje in energijo so v zadnjem mesecu dni izvedli poostren nadzor nad: 1. Emisijami snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja Inšpektorji za okolje Inšpektorat za okolje RS in energijo so v letošnji akciji opravili inšpekcijske nadzore pri osmih upravljavcih naprav, pri katerih je Agencija […]

Koeficient hitre likvidnosti in koeficient pospešene likvidnosti

a) Koeficient hitre likvidnosti = (denar + takoj unovčljivi vrednostni papirji) / celotni kratkoročni dolgovi  = (št. 2.4) / (št. 7 + št. 8)

Teoretični normativ (0,5  : 1) – v praksi je za naše poslovanje dobro že 0,2 : 1

Naš izračun : (1.100 € / 30.642 € + 613 €) = 0,035.

KOMENTAR:

Normativ je, da bi morali imeti toliko denarja v blagajni in na TRR, da bi lahko takoj vedno poravnali 50 odstotkov vseh kratkoročnih obveznosti. Kazalnik normira minimalno potreben znesek denarja za vsakodnevno poravnavanje zapadlih kratkoročnih dolgov. Če bi imeli na računu veliko denarja in ga ne bi obračali, bi to pomenilo slabšo rentabilnost. V našem primeru pomeni, da smo sposobni na določen dan poravnati 3,5 odstotka vseh svojih kratkoročnih obveznosti. Zavedati se moramo, da se na osnovi izračuna koeficienta ne moramo odločati, saj se bilanca stanja dela na dan 31. 12. Če bilance delamo mesečno, pa lahko ugotovimo, ali imamo mesečno dovolj denarja, da lahko plačujemo svoje obveznosti.

Obračun plače – na kaj morate biti pozorni

Obračun plače Obračun plače je zahtevno in stalno spreminjajoče se strokovno področje. Ker so predpisi, ki urejajo to področje podvrženi nenehnim spremembam, je potrebno stalno izobraževanje, spremljanje delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, davčne zakonodaje in zakonodaje s področja socialne varnosti. Sistem obračunavanja plač je relativno zapleten in nepoznavanje pravil lahko vodi do napak in s tem […]

Bilanca stanja

Kaj je bilanca stanja? Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva – aktiva Neopredmetena dolgoročna sredstva V […]

Povračilo stroška prehrane med delom

Povračilo stroška prehrane med delom Povračilo stroška prehrane med delom v zasebnem sektorju Pomembno je, da vsak delodajalec upošteva kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje. V kolikor v kolektivni pogodbi ni določeno povračilo za malico oz. višina regresa za malico, se ta določi in uredi s podzakonskim aktom ali internim aktom delodajalca. Do katere višine je neobdavčeno […]

Zaposlitev

Založba Forum Media d.o.o. je del mednarodne skupine Forum Media Group, ki združuje 20 podružnic v 15 državah sveta in zaposluje več kot 1.000 ljudi. Podjetje se ukvarja z izdajo strokovnih priročnikov ter drugih publikacij in organizacijo različnih izobraževanj, v letu 2016 pa je prejelo nagrado Podravsko podjetje leta.

Če sta vam blizu vodenje projektov vsebinskega marketinga po meri naročnika in osebna prodaja, potem se želimo pogovoriti z vami.

Iščemo menedžerja, ki bi pridobival nove naročnike za sodelovanje na področju vsebinskega marketinga in samostojno vodil prilagojene založniške projekte po meri naročnika.

Kraj dela: Maribor

Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada v javnem sektorju Javnim uslužbencem pripadajo povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v skladu s sklenjenimi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Ti aneksi urejajo naslednja povračila stroškov in druge prejemke: regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov na službenem […]

Regres 2023

Regres 2023 Prihaja čas letnih dopustov, s tem pa tudi obveznost delodajalca in hkrati pravica delavca do regresa za letni dopust. Delavec pravico pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo izrabo, kajti pravica do regresa pripada vsem delavcem, […]

Plačni razredi javni sektor

Plačni razredi javni sektor Plačni sistem v javnem sektorju je po mnenju uporabnikov postal nepregleden, netransparenten, zakonsko določanje minimalne plače posega v vedno višje tarifne razrede, kar vpliva na motiviranost zaposlenih za opravljanje dela.  Plačni razred v javnem sektorju je torej potreben temeljite prenove. Sedanja ureditev Plačni sistem v javnem sektorju ureja Zakon o sistemu plač v […]

Optimizacija proizvodnega procesa za učinkovitost in kakovost

Proizvodni proces – Optimizacija za učinkovitost in kakovost Optimizacija proizvodnega procesa je temeljni element vsakega uspešnega podjetja, saj neposredno vpliva na učinkovitost, kakovost in konkurenčnost izdelkov. Raziskava ključnih vidikov so v pomoč proizvajalcem, tehničnim direktorjem, direktorjem, vodjem kakovosti, planerjem proizvodnje ter vodjem proizvodnje pri izboljšanju njihovega proizvodnega procesa in poslovnega uspeha. Proizvodni proces predstavlja splet […]