fbpx

Prijava v portal: 

Grafomotorika v vrtcu

Kdaj se začne razvijati grafomotorika v vrtcu? Grafomotorika v vrtcu pri pisanju vključuje jezikovni, pravopisni in grafomotorični vidik. Grafomotorika v vrtcu se začne razvijati veliko pred razvojem pisanja, od trenutka, ko otrok prime pisalo in potegne prve črte. Njen razvoj je povezanim s splošnim motoričnim in zaznavnim razvojem, predvsem pa z razvojem fine motorike. Je […]

Disgrafija – specifična motnja pisanja

Disgrafija – specifična motnja pisanja Priprava na pisanje je odvisna od zrelosti otrokovega živčnega sistema, od otrokovega zanimanja za risanje in pisanje ter od razvoja celotne telesne motorike. Z vajo lahko spodbujamo razvoj velike motorike (vsakodnevno izvajamo gibalne vaje in športne aktivnosti, ki vključujejo razvoj ravnotežja, vztrajnosti, obvladovanja telesa, kontrole telesnih gibov in razvoj posebnih […]

Avtizem – kako prepoznati otroka z avtistično motnjo

Otroci lahko že zelo zgodaj v otroštvu kažejo kakršne koli težave v razvoju, ena izmed njih je tudi avtizem. Raziskave so pokazale, da imajo otroci večje možnosti za dober psihosocialni razvoj takrat, ko jim dovolj zgodaj na strokoven in otroku prilagojen način nudimo pomoč. Enako velja pri otrocih z avtizem motnjami. Da se izrazijo vsi […]

Mejniki v govorno-jezikovnem razvoju osnovnošolskega in srednješolskega otroka

Od vstopa v šolo se otrokov svet vedno bolj razširja navzven, izven družinskega kroga. Otrok ustvarja nove, intenzivnejše socialne odnose s prijatelji, učitelji, svetovalnimi delavci in drugimi ljudmi. Postaja vedno bolj neodvisen v skrbi zase, od njega pa se pričakuje vedno večja mera odgovornosti in zrelosti. Razlike v zrelosti otrok so še zelo velike. Njegove […]

Kako reševati moteče oblike vedenja otrok

V naših šolah je vse več »raznolikih« otrok, s katerimi moramo delati nekoliko drugače ter jih moramo v procesu vzgoje in izobraževanja naučiti tudi sobivanja z drugimi otroki. Otroci prihajajo iz kulturno zelo različnih okolij, znotraj posameznih družin se oblikujejo vse bolj svojstveni slogi vzgoje otrok. V šole je vključenih tudi vse več otrok s […]

V vrtcu lahko izjemno vplivate na morebitni razvoj težav pri pismenosti

Kaj lahko v vrtcu počnete, da otrokom, ki kažejo dejavnike tveganja za razvoj specifičnih učnih težav, pomagate krepiti šibka področja? Z intervencijsko-korektivnimi strategijami in dejavnostmi pri otrocih, rizičnih za razvoj disleksije, disgrafije in disortografije, krepimo šibka področja ter spodbujamo njihov celoten razvoj. Predlagane strategije in dejavnosti ki obogatijo program, lahko izvajamo tudi s celotno skupino, […]

Kako se pogovarjati z malčki in česa še posebej nikakor ne početi

Otrok se uči komunikacije, jezika in govora v interakcijah z odraslimi, manj z otroki. Pri učenju uporablja vse čute, najbolj pa sluh in vid. Vidni vtisi so trajnejši od slušnih, zato je pri otroku treba posebno pozornost posvetiti razvoju poslušanja. Za komunikacijo je velikega pomena tudi opazovanje mimike in kretenj sogovorca, ki govorne informacije dopolnjujejo in […]

Novost- Sodna praksa in določbe ter mnenja

Dodali smo novo kategorijo SODNA PRAKSA IN ODLOČBE, kjer lahko najdete primere iz sodne prakse in odločbe ter mnenja organov, ločene po področjih.