fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Kultura odnosov med sodelavci

Vsak zaposleni si mora prizadevati za prijazne, odkrite in sproščene medsebojne odnose. V takem delovnem okolju so vsi bolj motivirani, raje prihajajo v službo, imajo več energije in vsak problem je lažje rešljiv.

Manipulativno komuniciranje

Za pasivno-agresivno ali manipulativno komuniciranje so značilna dvojna sporočila: prvo sporočilo je eksplicitno – tisto, kar izrečemo, drugo pa je implicitno – tisto, kar si dejansko mislimo. Če npr. žena prijazno reče možu: »Joj, kako imajo sosedovi lepo pokošeno travo«, mu najverjetneje implicitno želi povedati, kakšne so njene želje oziroma pričakovanja. 

Poznate LinkedIn?

LinkedIn je najbolj uveljavljeno poslovno socialno omrežje, ki je ponekod že postalo orodje za iskanje novega kadra. Omogoča poslovne stike, iskanje poslovnih partnerjev in delavcev ter vključevanje in ustvarjanje skupin in profilov podjetij.

Osebni profili članov so podobni življenjepisu (in velikokrat tudi vsebujejo CV), uporabniki pa lahko v razširjeni mreži iščejo poslovne prijatelje, priložnosti za zaposlitev in posel ter pomoč pri razrešitvi poslovnih težav.

LinkedIn velja za verodostojen vir informacij, ker je vzpostavil jasen protokol potrjevanja vezi in zaupanja. S sprejemom kontakta uporabnik jamči za osebo, s katero sklepa kontakt, zato sklepanje vezi z nepoznanimi osebami ni pogosto.

Izkoristimo LinkedIn za objavo podjetja in iskanje novih poslovnih priložnosti! Zakaj pa ne? Je brezplačen, popularen in enostaven za uporabo. Če želimo ustvariti profil podjetja, moramo najprej imeti svoj osebni ali poslovni profil.

Delegiranje nalog

Delegiranje nalog je metoda dela, pri kateri prenesemo opravljanje neke naloge ali dela naloge na sodelavca. Z delegiranjem smo se razbremenili naloge, ne pa tudi odgovornosti, da bo naloga pravilno in pravočasno opravljena.

Poslovni dopisi v hrvaškem jeziku

[optin-monster-shortcode id=”qgw7w3rgeqqjjgxxqobu”] Hrvaška je 1. julija 2013 postala nova članica Evropske unije, kar bo še okrepilo že tradicionalno dobro sodelovanje slovenskih in hrvaških podjetij. Pripravili smo nekaj kratkih nasvetov za pisanje poslovnih dopisov v hrvaškem jeziku. Nasveti in dopisi se nahajajo na dnu članka. Ne spreglejte tudi našega vrhunskega priročnika s katerim boste: – Postali […]

Krizno komuniciranje

Skupni imenovalci različnih definicij krize so, da so to negotove in stresne razmere, v katerih so ogrožene temeljne vrednote in je čas za ukrepanje omejen. Praviloma krize trajajo dlje časa, zahtevajo uvedbo ukrepov za reševanje, ki jih je treba sprejeti hitro in pogosto na podlagi omejenih informacij, so kompleksne pa tudi vse bolj javne in odmevne.

Človek, ne jezi se!

Ste se danes že jezili? Ne? Potem verjetno spadate med tiste redke ljudi, ki so si že pridobili sposobnost, da stvari, ki jim na tem svetu niso všeč, sprejemajo mirno in hladnokrvno. Če se vaš odgovor glasi »da«, potem se lahko mirno štejete v skupino popolnoma »normalnih« ljudi. Vedeti morate namreč, da se večina ljudi razjezi povprečno petnajstkrat na en sam dan! Bi se strinjali z mnenjem, da je vsaj polovica te jeze povsem nepotrebna? Zdi se, da se večini ljudi ni prav nič težko jeziti. Jezo imajo skoraj v malem prstu, saj se jezijo povsem samodejno. A jeza je vse kaj drugega kot igra.

Boniteta poslovanja

Boniteta predstavlja informacije o finančnem in premoženjskem položaju ter o vodstveni strukturi, zgodovini in organizaciji podjetja. Oceni tudi kreditno sposobnost in faktor tveganja. Finančna boniteta predstavlja podatke o stanjih na transakcijskih računih, o bilanci stanja in poslovnem izidu in je podprta sodba o kreditni sposobnosti podjetja. Boniteta je informacija, ki nam iz mnogih zbranih podatkov o podjetju posreduje oceno poslovne solidnosti podjetja. Z boniteto označimo sodbo o sposobnosti podjetja za dobro poslovanje, ki bo omogočilo izpolnjevanje obveznosti do banke in poslovnih partnerjev ter financerjev in lastnikov. Poznano nam je, da imajo banke različne sisteme za oceno finančne bonitete – saj za to ni nekega splošnega priznanega načina izračuna.

Povejte svoje mnenje

Kako povedati svoje mnenje, zavrniti sogovornikovo ali poiskati skupni cilj?

Predstavljajte si, da sedite na sestanku, kjer se pogovarjate o smiselnosti nove reorganizacije. Tudi sami želite o tem povedati svoje mnenje. Lahko bi spregovorili:
Sam mislim, da to ne bo v redu. Ni res, da je nujno potrebna. Poglejmo si samo nekaj mnenj zaposlenih, ki mislijo čisto drugače! Spet bomo nekaj spreminjali, potem pa se bo izkazalo, da ni v redu, in delali bomo po starem!
Storili bi vsaj tri napake:
začeli bi s takojšnjim nasprotovanjem, nadaljevali s posplošitvijo in končali z domnevo.

Pregled novosti, ki jih uvaja nov Zakon o delovnih razmerjih

 

  • Sklenitev pogodbe o zaposlitvi
  • Sprememba glede prijave na prosto delovno mesto – rok za prijavo se je skrajšal s 5 na 3 dni. Prijava na Zavodu za zaposlovanje ni več obvezna.
  • Neizbranega kandidata se lahko o obvesti tudi po elektronski pošti.
  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
  • Več sprememb, od poenostavitve izvedbe zagovora in postopka odpovedi, vročanja, do varovanih kategorij in odpovednih rokov.
  • Zmanjšanje administrativnih ovir