fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Kaj nam prinaša nov gradbeni zakon 2021?

Kaj nam prinaša nov gradbeni zakon? Predlog GZ-1, nov gradbeni zakon z vidika vodenja del, vodenja gradbišča in manjših rekonstrukcij. Avtorica: Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav. Po dveh letih uporabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/18, 72/17 – popr. in 65/20, GZ), niso bile v javni razpravi le njegove dopolnitve in spremembe […]

8 korakov do primerno izvedenega postopka ocenjevanja javnih uslužbencev

Ocenjevanje javnih uslužbencev poteka enkrat letno, in sicer je treba do 15. 3. v tekočem letu oceniti javne uslužbence za preteklo leto. ZSPJS določa, da javni uslužbenec, ki ni bil ocenjen, lahko v roku 8 dni od poteka roka za ocenitev (to je 15. 3.) zahteva, da se ga oceni. Predstojnik lahko oceni javne uslužbence […]

KAKO RAZVIJATI FONOLOŠKE VEŠČINE IN KAKO VPLIVAJO NA RAZVOJ JEZIKA, BRANJA IN PISANJA

Razvoj otrokovih fonoloških veščin, predvsem fonološkega zavedanja, je eden od dejavnikov, na osnovi katerega lahko predvidimo uspešnost otroka pri učenju branja. Fonološko zavedanje je jezikovna veščina zavedanja in uporabe glasov v besedi (glasovna struktura besede). Otroku omogoča razumevanje strukture govorjenega jezika, ki je sestavljen iz posameznih besed, te pa iz zlogov in glasov. Lahko rečemo, da je fonološko […]

Ali gibanje vpliva na intelektualni razvoj otroka?

Razvoj miselnega in gibalnega potenciala otrok je dinamičen proces, ki je povezan s številnimi dejavniki, med katerimi imajo odločilno vlogo družina, predšolske ustanove, šola in stimulativno družbeno okolje. Gibanje je biološka potreba otroka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da so otroci in mladostniki vsak dan telesno aktivni od 60 do 90 minut. Vendar pogosto ni […]

Disleksija znaki v predšolskem obdobju

Ali se disleksija lahko kaže že v vrtcu in kako jo prepoznamo? Kakšni so simptomi disleksije v prvem triletju pri opismenjevanju? Kako se disleksija kaže pri starejših učencih? Kakšni so sumi za disleksijo O sumu na disleksijo oziroma o dejavnikih tveganja, da otrok disleksijo ima, govorimo v šolskem obdobju, saj otrok, ki se še ni opismenil, […]

5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju

Upravljanje izobraževanj je ciklični proces, v katerem praviloma fazi identifikacije izobraževalne potrebe na ravni podjetja, oddelka in posameznika sledi opredelitev izobraževalnih ciljev, opredelitev načina, kako jih bomo dosegli (oblikovanje programov), organiziranje izvedbe ter merjenje in vrednotenje izobraževanja. Ločimo več oblik izobraževanj v podjetju. V pomoč, za premislek, ali se odločiti za interno izobraževanje ali zunanje […]

Nevroznanost korona virusa 2020

Avtorja: Suzana Ester Car in Sebastian Radetič Car Korona virus je naš (poslovni) svet postavil na glavo. Večina se nas srečuje s situacijo, ki je ne poznamo, ne razumemo dobro, kaj se dogaja z nami, ne vemo, kako se odzvati (včasih pa ne prepoznamo lastnih odzivov) – in kako skozi vse to peljati še posel? […]

Na kaj naj bodo delodajalci pozorni pri koronavirusu

Koronavirus – tema o kateri dan danes govori vsak. Kako lahko virus vpliva na nas, naše podjetje in njegovo poslovanje? Kaj so pravice podjetja in kaj so pravice delavca? Več informacij v nadaljevanju, za delodajalce pa pripravljamo poglobljen webinar, Priporočeni ukrepi delodajalca ob izbruhu koronavirusa – pravna regulativa. Najprej z vami delimo nekaj splošnih informacij o […]

Oddaja letnega poročila – Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

S koncem meseca marca se bliža rok za oddajo letnega poročila v sklopu Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Nekaj informacij o tem, kaj uredba prinaša, na kaj morate biti pri oddaji poročila pozorni, delimo z vami v nadaljevanju, več informacij in primerov vam nudimo na našem portalu e-Okolje ter v sklopu priročnika […]

Zaposlovanje državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

V Sloveniji ločimo dva temeljna režima zaposlovanja in dela tujcev, in sicer je ključno razlikovanje med državljani držav članic Evropske unije (tudi Evropskega gospodarskega prostora in Švice), kjer velja prost pretok delavcev in storitev ter na drugi strani državljani tretjih držav. Med slednje štejemo tudi zaposlovanje državljanov Republike Srbije. Ker zna biti sam proces zaposlitve […]