fbpx

Prijava v portal: 

Koeficient hitre likvidnosti in koeficient pospešene likvidnosti

a) Koeficient hitre likvidnosti = (denar + takoj unovčljivi vrednostni papirji) / celotni kratkoročni dolgovi  = (št. 2.4) / (št. 7 + št. 8)

Teoretični normativ (0,5  : 1) – v praksi je za naše poslovanje dobro že 0,2 : 1

Naš izračun : (1.100 € / 30.642 € + 613 €) = 0,035.

KOMENTAR:

Normativ je, da bi morali imeti toliko denarja v blagajni in na TRR, da bi lahko takoj vedno poravnali 50 odstotkov vseh kratkoročnih obveznosti. Kazalnik normira minimalno potreben znesek denarja za vsakodnevno poravnavanje zapadlih kratkoročnih dolgov. Če bi imeli na računu veliko denarja in ga ne bi obračali, bi to pomenilo slabšo rentabilnost. V našem primeru pomeni, da smo sposobni na določen dan poravnati 3,5 odstotka vseh svojih kratkoročnih obveznosti. Zavedati se moramo, da se na osnovi izračuna koeficienta ne moramo odločati, saj se bilanca stanja dela na dan 31. 12. Če bilance delamo mesečno, pa lahko ugotovimo, ali imamo mesečno dovolj denarja, da lahko plačujemo svoje obveznosti.

Obračun plače – na kaj morate biti pozorni

Obračun plače Obračun plače je zahtevno in stalno spreminjajoče se strokovno področje. Ker so predpisi, ki urejajo to področje podvrženi nenehnim spremembam, je potrebno stalno izobraževanje, spremljanje delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, davčne zakonodaje in zakonodaje s področja socialne varnosti. Sistem obračunavanja plač je relativno zapleten in nepoznavanje pravil lahko vodi do napak in s tem […]

Bilanca stanja

Kaj je bilanca stanja? Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva – aktiva Neopredmetena dolgoročna sredstva V […]

Podjemna pogodba – kaj, kdaj, za koga?

Podjemna pogodba je velikokrat slišana med podjetniki ter podjetji. Nikoli pa točno niste vedeli zakaj, kdaj in za koga jo sploh uporabiti. Kakšne so njene prednost in katere so njene slabosti? Katere vrste del so predmet podjemne pogodbe? Za vas smo strnili bistvo, ki ga o podjemni pogodbi morate vedeti, preden se odločite zanjo. Kdaj […]

Obračun regresa za letni dopust

Prihaja čas letnih dopustov, s tem pa tudi obveznost delodajalca in hkrati pravica delavca do regresa za letni dopust. Delavec pravico do regresa za letni dopust pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo izrabo, kajti pravica do regresa […]

DDV vidik dobave z inštalacijo

Pogosto se zgodi, da kupec naroči opremo (v jeziku DDV je to blago), ki jo mora prodajalec še zmontirati. Tak primer je recimo dobava posebne naprave (naprava recimo meri količino snovi, ki jo dodamo v posodo), ki se jo montira na proizvodno linijo v tovarni pri kupcu. Posebnost pogodb, po katerih se prodajalec zaveže tako […]

DDV Vi vprašate, naši strokovnjaki odgovarjajo

Vi vprašate, naši strokovnjaki odgovarjajo! DDV področje je eno izmed tistih področij, kjer nenehno iščemo odgovore. Bodisi sta se spremenila zakon ali pravilnik ali pa smo se srečali s poslovnim dogodkom, kjer se nam porajajo dileme, kako ga opredeliti. Zbrali smo nekaj najpogostejših vprašanj in upamo, da boste med odgovori našli tistega, ki ga ravno […]

Kako prejete državne pomoči vplivajo na davčni obračun

1. Kaj se šteje med poslovne prihodke in kako se primerjajo doseženi poslovni prihodki v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 V skladu s priporočenim enotnim kontnim načrtom so poslovni prihodki (določeni konti skupine 76): • 760: Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (domači trg), • 761: Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (tuji […]

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Zavezanec rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v RS, kot tudi od tistega, ki ima vir izven Slovenije. Zavezanec, ki je nerezident RS, pa je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v RS. Za dohodek […]

Letno poročilo

Kaj je letno poročilo? Letno poročilo je lahko različno, tako kot so različna podjetja, ki jih izdajajo. Po navadi je to najbolj prestižna in najdražja publikacija, ki vpliva na dolgoročni ugled v javnosti. V njih podjetja predstavijo svoje poslovanje preteklega leta z vseh zornih kotov, tako v besedi, sliki, fotografiji, ilustraciji ipd. Letno poročilo morajo […]