fbpx

Prijava v portal: 

Menedžiranje starejših od nas. Je to sploh mogoče?

Vsak menedžer se skozi svoje delo spopada z različnimi izzivi, zagotovi tudi z menedžiranjem ekipe, ki je starejša od njega. Ne glede na znanje, ki ga posedujete in znanje, ki ga posedujejo starejši člani, zna biti situacija sprva neprijetna, predvsem, ko je potrebno podati povratno informacijo ali usmeriti posameznika na delo. Nekaj načinov, kako lahko […]

Timsko delo in tim

Obstaja veliko razlogov, zakaj podjetja in organizacije v svoje poslovanje uvajajo timsko delo. Predvsem je v praksi jasno troje – elementi timskega dela v skupine vnašajo sinergične učinke; te skupine so bolj ustvarjalne in inovativne; hkrati pa so tudi bolj prilagodljive na spremembe, ki so v modernem poslovnem okolju del našega vsakdanjega dela. V tem […]

Stres na delovnem mestu in kako ga lahko upravljamo

Stres na delovnem mestu je tista stvar s katero smo se srečali že prav vsi. Zato smo vam pripravili strokoven in zelo zanimiv članek na to tematiko. V tem poglavju boste spoznali: kaj stres na delovnem mestu je kakšne so posledice stresa na delovnem mestu kako vemo, da smo pod stresom na delovnem mestu kateri […]

Kaj sploh je družbena odgovornost

Družbena odgovornost opredeljuje World Business Council of Sustainable Development na naslednji način: »Družbena odgovornost pomeni nenehno zavezanost podjetja k etičnemu vedenju, ekonomskemu razvoju, izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in družbe nasploh.« Družbena odgovornost in njen koncept Koncept, ki jo ima družbena odgovornost podjetja (angl. »corporate social respon- sibility«) je bilo zaznati v […]

Absentizem in produktivnost

Absentizem je v najširšem smislu opredeljen kot vsakršna odsotnost z delovnega mesta ne glede na vzroke (prostovoljni oz. neprostovoljni absentizem) ali čas trajanja odsotnosti z dela. Najpogosteje pa se pojem absentizem nanaša na t. i. zdravstveni absentizem ali odsotnost z dela zaradi bolezni ali nege družinskega člana ipd. Glede na trajanje odsotnosti se lahko upošteva vsaka odsotnost, bodisi cel dan ali nekaj ur. Državne institucije (ZZZS, IVZ RS) beležijo koledarske dneve, v podjetjih pa je pogostejša praksa beleženje delovnih dni. Nekatera podjetja posebej obravnavajo tudi odsotnost zamujanja ali prezgodnjih odhodov z delovnega mesta.

Razvojni letni pogovori

Razvojni letni pogovori imajo ključno vlogo pri usmerjanju vseh zaposlenih k uresničevanju skupne vizije organizacije, doseganju istega cilja. So nepogrešljivi pri načrtovanju strategije za doseganje vizije in izdelavi letnih načrtov.

Raziskave mnenja in odnosa zaposlenih

Raziskave mnenja in odnosa zaposlenih izvajamo zaradi ugotavljanja elementov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na delovno zadovoljstvo in delovno učinkovitost. Rezultati nam pokažejo, kako moramo ukrepati, da bomo ob povečanem zadovoljstvu dosegli tudi povečano učinkovitost zaposlenih in na katerih področjih. Take raziskave so na primer raziskave, s katerimi želimo ugotoviti organizacijsko klimo in kulturo, pa raziskave zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih.

Vzpostavite strategijo vitkega poslovanja

Spremembe na trgu se vsakodnevno dogajajo. Je vaša organizacija nanje sposobna reagirati takoj? Ali temu stojijo na poti ovire in zapleti v poslovnih procesih?

Izbira primernega pristopa k pogajanjem

Mehak pristop

Ob želji, da bi vzpostavili in ohranili dobre poslovne odnose, se mnogi pogajalci vedejo zelo mehko. Sogovornika vidijo kot prijatelja in ne nasprotnika, zato mu že vnaprej zaupajo in mu tudi takoj in v celoti razkrijejo svoje cilje, želje, pa tudi pomisleke. Za sprejetje skupnega dogovora ponujajo različne rešitve in da bi ta cilj čim lažje in na najbolj prijazen način dosegli, so pripravljeni popuščati ali celo žrtvovati svoj cilj. Verjamejo, da bi zaradi takšnega vedenja ohranili partnerstvo. Seveda pa tega ni mogoče ohranjati, če ne skrbimo za interese obeh strani. Mehak pristop je prijazen in navidezno nekonflikten, na dolgi rok pa ne more funkcionirati. Oseba, ki se pogaja mehko, bo imela hitro težave z ohranjanjem svojega delovnega mesta, saj bo premalo učinkovita.

Interno glasilo kot orodje internega komuniciranja

Interno glasilo kot orodje internega komuniciranja

S pojavom novih, zlasti digitalnih tehnologij in orodij komuniciranja se je vloga internega glasila zelo spremenila. Klasično interno glasilo tako dobiva povsem novo vlogo, in sicer kot promocijsko gradivo ustanove, v katerem podjetje posreduje poglobljeno in sistematično interpretacijo podanih vsebin. Zato se klasičnemu internemu glasilu ne odpovejte, pač pa ga prenovite ali na novo pozicionirajte.