fbpx

Prijava v portal: 

Kdaj je mogoče premestiti javnega uslužbenca

Premestitev je možna zaradi delovnih potreb, in sicer v naslednjih primerih:

  • če so podani poslovni razlogi,
  • če je v predpisanem postopku ugotovljeno, da je javni uslužbenec nesposoben za svoje delovno mesto,
  • če predstojnik oceni, da je mogoče na ta način zagotoviti učinkovitejše oziroma smotrnejše delo,
  • če se trajno spremeni obseg dela ali racionalizirajo delovni postopki in javni uslužbenec nima več polne delovne obremenitve in
  • v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Premestitev je možna s soglasjem javnega uslužbenca ali brez soglasja, lahko je trajna ali začasna za obdobje največ dveh let. Upoštevaje navedeno je torej premestitev javnega uslužbenca z delovnega mesta »svetovalec« na delovno mesto »višji svetovalec« možna, če javni uslužbenec izpolnjuje pogoje, določena za delovno mesto »višji svetovalec«. Glede na to, da gre za uradniški delovni mesti, je treba upoštevati še imenovanje v naziv, in sicer da je treba javnega uslužbenca ob premestitvi imenovati v najnižji naziv, v katerem se opravljajo naloge na delovnem mestu »višji svetovalec«, to pa je praviloma naziv višji svetovalec III.

Ob premestitvi je torej treba javnega uslužbenca z določbo imenovati v naziv, sama premestitev pa se izvede z aneksom h pogodbi o zaposlitvi, v katerem se določi datum premestitve, delovno mesto, plačni razred, navedejo se morebitna upoštevana napredovanja in druge posebnosti, ki izhajajo iz delovnega mesta, če so seveda spremenjene glede na prejšnje delovno mesto.

 

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 
Dodaj odgovor