fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

KILOMETRINA NA SLUŽBENI POTI ZA JAVNI SEKTOR

Zaposlenemu v javnem sektorju pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi.

Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu priznava kilometrino v višini 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina (95-oktanski).

Uporaba lastnega avtomobila

Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je izjemoma, če drugače ni možno opraviti službene poti oziroma rednega dela, mogoča samo na podlagi dogovora med delodajalcem in zaposlenim.

Kilometrina

Kilometrina za stalno uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina. Za stalno uporabo lastnega avtomobila 30 odstotkov cene 95-oktanskega bencina za prevoženi kilometer.

Interni pravilnik

V internem pravilniku mora biti določeno, kdaj gre za občasno in kdaj za stalno uporabo osebnega avtomobila v službene namene. Če je za delojemalca organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz na delo in z dela, zaposlenemu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada.

Kolektivna pogodba

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela je treba podrobneje opredeliti in določiti s kolektivnimi pogodbami dejavnosti ali poklicev . Za javne uslužbence, za katere povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne ureja kolektivna pogodba, in funkcionarje, pa z uredbo velja ZUJF .

Dodaj odgovor