fbpx

Prijava v portal: 

Knjižba poslovnega dogodka: Izračun odbitnega deleža DDV

image_pdfimage_print

 

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Nakup zgradbe z zemljiščem      
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220   96.000
  Kratkoročne terjatve za odbitni DDV 160 16.000  
  Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti 020 20.000  
  Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti 021 60.000  
2 Prejem računa od notarja      
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220   1.200
  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 416 1.000  
  Kratkoročne terjatve za odbitni DDV 160 200  
3 Plačilo računa notarju      
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220 1.200  
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   1.200
4 Plačilo kupnine      
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220 96.000  
  Dolgoročna posojila, dobljena pri družbah in bankah v državi 972  

96.000

 

 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor