fbpx

Prijava v portal: 

Knjižba poslovnega dogodka: Nakup zgradbe z zemljiščem in podpis izjave o DDV – model poštene vrednosti

image_pdfimage_print

 

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Nakup zgradbe z zemljiščem      
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220   144.000
  Kratkoročne terjatve za odbitni DDV 160 24.000  
  Zemljišča, vrednotena po modelu poštene vrednosti 022 40.000  
  Zgradbe, vrednotene po modelu poštene vrednosti 023 80.000  
2 Prejem računa od notarja      
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220   2.400
  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 416 2.000  
  Kratkoročne terjatve za odbitni DDV 160 400  
3 Plačilo računa notarju      
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220 2.400  
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   2.400
4 Plačilo kupnine      
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220 144.000  
  Dolgoročna posojila, dobljena pri družbah in bankah v državi 972  

144.000

 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor