fbpx

Prijava v portal: 

Koledarček za avgust 2015

10.08.
Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti   

 

14. 08.
Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 08.
Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih
kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP  
Predložiti rekapitulacijsko poročilo za julij 2015

31. 08.
Poročanje Banki Slovenije – obrazci SKV
Zadnji rok za predložitev revidiranih letnih poročil  za gospodarske družbe, zadruge, društva na AJPES za podjetja, zavezana k reviziji
Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z  nerezidenti – SKV
Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Dodaj odgovor