fbpx

Prijava v portal: 

Koledarček za januar 2016

11. 01.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 01.

 • Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 01.

 • Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za december 2015

29. 01.

 • Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Dodaj odgovor