fbpx

Prijava v portal: 

Koledarček za julij 2015

10. 07.

 

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 07.

 • Predložitev CURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti DURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti DURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 07.

 • – Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST 
 • – Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
 • – Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • – Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
 • – Predložiti rekapitulacijsko poročilo za junij 2015

31.07.

 • Predložiti DURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložitev DURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
Dodaj odgovor