fbpx

Prijava v portal: 

Koledarček za junij 2015

15. 06.

 • Predložitev CURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti DURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
 • in prispevke plačati
 • Predložiti DURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

19. 06.

 • Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
 • papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za maj 2014

30.06

 • Predložiti DURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložitev DURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).
Dodaj odgovor