fbpx

Prijava v portal: 

Koledarček za november (2)

10. 11. – Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb

            – Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

            – Predložiti AJPES statistiko finančnih računov – SFR

           

16. 11. – Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat

            – Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene

              in prispevke plačati

             -Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

                            

20. 11.  – Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o 

               o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST

             – Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti –  

               KRD

             – Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –

               SN-T

             – Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih

               papirjih mimo domačih posrednikov – DVP  

             – Predložiti rekapitulacijsko poročilo za oktober 2015

30. 11.  – Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati

             – Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

             – Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z 

                nerezidenti – SKV

             – Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

 

Dodaj odgovor