fbpx

Prijava v portal: 

Koledarček za oktober 2015

9. 10.

 

Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 10.

Predložitev CURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
Predložiti DURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
Predložiti DURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 10. 

Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o 
o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti –  
KRD
Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov – DVP  
Predložiti rekapitulacijsko poročilo za september 2014

30.10.  

Predložiti DURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
Predložitev DURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z 
nerezidenti – SKV
Predložiti DURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

 

Dodaj odgovor