fbpx

Prijava v portal: 

Koledarček za september 2015

10. 09.
Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

 

15. 09.
Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

21. 09. 
Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –SN-T
Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP  
Predložiti rekapitulacijsko poročilo za avgust 2015

30.09
Predložiti DURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
Predložitev DURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z  nerezidenti – SKV
Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Dodaj odgovor