fbpx

Prijava v portal: 

Komentar k novemu Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti

image_pdfimage_print

 

Prinesel pa je tudi nekaj novosti in sicer:

  • v prilogi 1 so opredeljeni dodatni objekti, za katere je potrebno izdelati zasnovo ali študijo požarne varnosti (npr. rezervoarji, silosi, letališke steze in ploščadi, elektrarne in drugi energetski objekti),
  • spremenjene so zahteve za odgovornega projektanta, ki izdeluje zasnovo ali študijo požarne varnosti,
  • projektant mora v Izjavi navesti upoštevane predpise in normativne dokumente, ki jih je v zasnovi ali študiji upošteval,
  • določene člene Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (U.l.RS 31/2004) novi Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti razveljavlja, med ostalim je razveljavljen tudi člen, ki je določal obveznost revizije projektne dokumentacije, ki se nanaša na požarno zelo zahtevne stavbe. 

Študije, za katere so bile pogodbe za izdelavo sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko še do 30. junija 2013 izdelajo v skladu s Pravilnikom o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – odl. US in 132/06).

Zasnove, za katere so bile pogodbe za izdelavo sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko še do 30. junija 2013 izdelajo v skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – odl. US in 132/06).

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 9., 11., 12., drugi, tretji in četrti odstavek 13. člena in 14. člen ter prilogi 1 in 3 Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Dodaj odgovor