fbpx

Prijava v portal: 

Kompetence vodij za upravljanje stresa pri sodelavcih

V nadaljevanju predstavljamo 2 izmed mnogih kompetenc vodij, potrebnih za upravljanje stresa pri sodelavcih, ki so jih z usmerjeno raziskavo identificirali in s ponovitvijo raziskave tudi potrdili psihologi specialisti psihologije dela, združeni pod skupnim projektom treh angleških strokovnih združenj, to so: CIPD (Chattered  Institute of Personel and Development), HSE (Health and Safety Executive) in IIP (Investors in People).

Namig:
Preverite razvitost svojih kompetenc za upravljanje stresa pri svojih sodelavcih z orodjem, ki so ga izdelali zgoraj omenjeni strokovnjaki. V angleškem jeziku je brezplačno dostopen na spletni strani: http://www.hse.gov.uk/stress/mcit.htm.
 
KOMPETENCA POD-KOMPETENCA

VEDENJE:

ü  ŽELENO

X    NEŽELENO

 

PRIMERI VEDENJA VODJE

 

RAZUMEVANJE IN UPRAVLJANJE

TEŽAVNIH SITUACIJ

 

Upravljanje konfliktov

 

 

ü   

 • V konfliktnih situacijah deluje kot mediator.
 • Pri nesoglasjih posreduje, preden ta prerastejo v prepir.
 • Pri posredovanju pri konfliktu v timu je objektiven.
 • Konflikt rešuje odprto, s konfrontacijo.
 
 
 
X
 • Deluje tako, da rajši ohranja navidezen mir, namesto, da bi konflikte pomagal razreševati.

 

Uporaba organizacij-skih virov

 

 

ü   

 • Po potrebi poišče nasvet pri drugih vodjih.
 • Po pomoč in vire se obrne na kadrovsko službo.
 • Ko je potrebno, poišče pomoč pri specialistih za zdravje pri delu (psihologu, promotorju zdravja pri delu, zdravniku ipd.)
 
 

 

Prevzemanje odgovornosti za razreševanje problemov

 

ü   

 • Po razrešitvi konflikta preverja in še naprej spremlja razvoj dogodkov.
 • Sodelavcem, ki so bili trpinčeni, nudi podporo.
 • Jasno izrazi, da so posamezniki odgovorni za neuspešno razrešitev konfliktov.
 
 

 

X

 • Ignorira trpinčenje in drugo nedopustno vedenje v delovnem okolju.

 

VODENJE POSAMEZNIKA ZNOTRAJ TIMA

 

 

Dostopen

 

 

ü   

 • Rajši kot preko e-sporočil komunicira osebno.
 • Redno poskrbi, da imajo vsi sodelavci možnost z njim govoriti na ‘štiri oči’.
 • Ažurno odgovarja na klice in e-sporočila.
 • Kadar se ga potrebuje, je na voljo za pogovor.
 
 
 

 

 

Družaben

 

ü   

 • Poskrbi za male nagrade ali priboljške.
 • S člani tima se druži tudi neformalno.
 • Pripravljen se je na delovnem mestu tudi pošaliti.
 
 

 

 

 

 

 

Empatično vključevanje

 

 

 

ü   

 • Spodbuja vse sodelavce k sodelovanju v diskusiji in prispevanju.
 • Kadar sodelavci potrebujejo pomoč, jim prisluhne.
 • Potrudi se, da ugotovi, kaj posameznike pri delu motivira.
 • Poskuša razumeti mnenja in stališča sodelavcev.
 • Pokaže zanimanje za zasebno življenje sodelavcev.
 • Redno povpraša sodelavce, kako so.
 • Vsem sodelavcem izkazuje enako pomembnost.
 
 
 
 
 
 
X
 • Rajši, kot da bi preveril, domneva, da so sodelavci v redu.

  Vir: prirejeno po Crown v CIPD, 2009

 

Sodobna orodja vodenja

 

Več o tej temi preberite v priročniku Sodobna orodja vodenja

 
Dodaj odgovor