fbpx

Prijava v portal: 

Komponente obratnega kapitala

 

Celozaslonski zajem 7.5.2012 94437.bmp

Obratni kapital 

= Kratkoročna sredstva – Kratkoročne obveznosti = 5.000 € – 4.000 € = 1.000 €

= Dolgoročne obveznosti + Kapital – Dolgoročna sredstva = 3.000 € + 3.000 € – 5.000 € = 1.000 €

 
Iz slike je razvidno, zakaj je obratni kapital slab pokazatelj učinkovitosti poslovanja. Čeprav je zaželeno, da ima podjetje čim manj obratnega kapitala, se obratni kapital lahko zmanjša zaradi zmanjšanja kratkoročnih sredstev ali pa povečanja kratkoročnih obveznosti. Osnovno vodilo je, da je zmanjšanje obratnega kapitala zaradi zmanjšanja kratkoročnih sredstev za podjetje praviloma pozitiven signal, ker zmanjšuje tveganje za podjetje in kaže na izboljšanje učinkovitosti poslovanja in zmanjšanje obratnega kapitala zaradi povečanja kratkoročnih obveznosti negativen signal za podjetje, ker povečuje tveganje in nakazuje na likvidnostne težave.
 
Če želimo izvedeti, koliko denarja dejansko potrebujemo za poslovanje oziroma vzdrževanje obratnega kapitala, moramo odšteti kratkoročne finančne obveznosti. Finančne obveznosti so po vsebini pravzaprav negativna denarna sredstva. 
 
 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor