fbpx
Forum Media, Forum Akademija
O konferenci

14. strokovna konferenca

Okolje in odpadki

Aktualna okoljska zakonodaja in zahteve ESG na okoljskem področju

21. junij 2023, 9.30 - 15.00
JGZ Brdo (Kranj)

Program

8.45 – 9.30  Registracija udeležencev

  9.30 – 9.45 Pozdrav organizatorja (mag. Medeja Brglez, Forum Media d.o.o.)

   9.45 – 10.15 Aktualne zakonodajne spremembe na področju okoljske zakonodaje v Sloveniji (mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) 

    10.15 – 10.45 Reciklaža kovinskih odpadkov s podporo umetne inteligence (prof. dr. Jožef Medved, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo)

    • Pomen reciklaže kovinskih odpadkov v Sloveniji in svetu
    • Analiza stanja reciklaže kovinskih materialov
    • Kje so težave in možnosti za izboljšave ob upoštevanju zelenega prehoda
    • Prihodnost reciklaže s podporo umetne inteligence
    • Zaključek

     10.45 – 11. 15 Priprava posodobljenega Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (2024) (mag. Danijel Crnčec, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)

     • Zakonodajni okvir posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN)
     • Pregled procesa posodobitve NEPN
     • Ključni poudarki posodobitve NEPN

     11.15 – 12.00 ODMOR

     12.00 – 12.30 Upravljanja z okoljem in odpadki ni brez upravljanje s podatki (Boris Koprivnikar, Sincular consulting d.o.o.)

     • Cilji misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, v katero so vključena mesta Ljubljana, Kranj in Velenje
     • Namen in temeljni koncepti razvoja pametnih skupnosti
     • Evropske usmeritve za oblikovanje in povezovanje pametnih skupnosti
     • Upravljanje s podatkovnim premoženjem ter merjenje vplivov in učinkov ukrepov
     • Izzivi sodobnih mest na različnih področjih ter praktične izkušnje pri uvajanju koncepta pametnih skupnosti v Sloveniji

     12.30 – 13.00 Zeleni ogljik – priložnost za Slovenijo? (Tanja Berglez Krivec, Štajerska gospodarska zbornica)

     • Zeleni ogljik
     • Potencial naše države na področju proizvodnje bio-oglja
     • Projekt Alps4GreenC

      13.00 – 13.30 S trajnostnim poslovanjem do ogljične nevtralnosti (Kristian Lipovac, Talum, d.d.)

      • Trajnostno poročanje
      • Krožno gospodarstvo in analiza življenjskega cikla aluminijevih izdelkov
      • Zmanjševanje ogljičnega odtisa organizacije za dosego ogljične nevtralnosti
      • Zeleni prehod – cokla ali realnost?

      13.30 – 14.00 ODMOR

      14.00 – 14.30 ESG standardi so merilo uspešnosti trajnostne strategije podjetij (Mojca Markizeti, Improve X Advisory)

      • Časovni in vsebinski okvir EU ESG zakonodajnega okvirja
      • Glavni izzivi okoljskega vidika ESG
      • Pasti priprave trajnostne strategije

      14.30 – 15.00 Aktivnosti SID banke pri financiranju podjetij na poti v brezogljičnost gospodarstva
      (Polona Močilnik, SID banka)

      • Presoja podjetij z vidika ESG tveganj
      • Trajnostno financiranje podjetij
      • Poročanje o trajnosti

      15.00 Zaključek konference

      Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

      Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
      Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
      +386 2 250 18 00
      [email protected]

      Delovni čas
      Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
      Petek: 8:00–15:00

      © 2024 Forum Media