fbpx

Prijava v portal: 

Kratko sporočilo uspešno izvedene strokovne konference

image_pdfimage_print

Vabimo vas, da si ogledate enega od prispevkov, objavljenega v zborniku konference

Koristna poraba toplotne energije celoten čas obratovanja naprave za energijsko izrabo odpadkov je večinoma težava, saj mora takšen objekt biti vezan na primeren konstanten industrijski odjem toplote ali na ustrezno veliko daljinsko ogrevanje. Pri industrijskem odjemu je lahko težava zagotavljanje proizvodnje ves čas delovanja naprave za energijsko izrabo odpadkov, pri daljinskem ogrevanju pa je običajno težava odjem toplote v poletnih mesecih.

Če bi naredili hitro simulacijo, kakšna proizvodnja električne energije in porabe toplote je potrebna, bi dobili graf na sliki 1. Pri tej simulaciji niso upoštevani izkoristki delovanja naprave in postavljena je (nerealna) predpostavka, da se vsa sproščena energija odpadkov pretvori v električno energijo v deležu, ki je zapisan na abscisi, preostanek pa se pretvori v toploto.

Slika 1: Energetska učinkovitost izrabe odpadkov brez upoštevanja izkoristkov in s celotno pretvorbo energije v električno energijo in toploto

Na sliki 2 smo v simulacijo energetske učinkovitosti vključili povprečno učinkovitost prenosa energije odpadkov na vodo oziroma paro, ki realno znaša 80 odstotkov. Sicer pa smo še vedno predpostavljali, da gre vsa energija s pare v električno energijo in toploto.

Slika 2: Energetska učinkovitost izrabe odpadkov z upoštevanjem izkoristka in s celotno pretvorbo energije v električno energijo in toploto

Na sliki 3 smo pri simulaciji upoštevali, da je pri višanju električnega izkoristka nad 25 odstotkov temperatura kondenzacije tako nizka, da kondenzacije ni mogoče več koristno uporabiti za industrijski namen oziroma daljinsko ogrevanje.

Slika 3: Energetska učinkovitost izrabe odpadkov z upoštevanjem izkoristka in s pretvorbo energije v koristno toploto samo pod 25 odstotkov električnega izkoristka

Več v zborniku strokovne konference »Okolje in odpadki 2012« in na www.okolje.eu

Dodaj odgovor