fbpx

Prijava v portal: 

Kreativno razmišljanje v vodenju

Kako torej kot vodja pristopiti, kadar od svojih sodelavcev želimo nove, kreativne ideje?

Za prebuditev kreativnega potenciala obstajajo številne tehnike in orodja . Z njihovo pomočjo lahko v relativno kratkem času “pričarate” veliko število drugačnih, novih idej, bodisi o novih produktih ali storitvah, izboljšavah obstoječih, novih pristopih do strank, novih ali izboljšanih kanalih promocije, povečanju prodaje, izboljšavah procesov, vpeljavi novih procesov in podobno.

Pri tem proces peljemo v treh fazah:

 1. v prvi fazi odpiramo in širimo polje idej,
 2. v drugi fazi nabor obstoječih idej ožimo in
 3. v tretji fazi nabor idej zapiramo in izberemo tiste, ki so realne in najbolj optimalne za izvedbo.

Za prvo fazo je značilno, da idej ne presojamo, ne ocenjujemo in ne kritiziramo; v tej fazi želimo vse sodelujoče spodbuditi k generiranju idej, tudi če so na prvi pogled neizvedljive ali celo nore.

V drugi fazi nabrane ideje že lahko ocenjujemo glede na postavljene kriterije (na primer izvedljivost, optimalnost), v zadnji, tretji fazi pa izberemo le tiste, ki jih bomo dejansko tudi uresničili.

Za uspešno izvedbo procesa kreiranja idej so optimalni pogoji:

 • izvedba izven prostorov organizacije v čim bolj sproščenem vzdušju,
 • proces naj traja vsaj 1 dan, optimalno 1,5 do 2 dni,
 • če so v organizaciji strogi, hierarhični odnosi, je vzdušje bolj sproščeno, če vodilni niso prisotni,
 • če je potrebno, angažiramo zunanjega moderatorja, ki bo vodil in povezoval proces,
 • pri kreiranju idej ne pričakujmo, da bodo udeleženci takoj po prihodu pričeli “bruhati” ideje: vključimo začetno, “ogrevalno” fazo, kjer sprostimo vzdušje.

Na kratko vam predstavljamo še tehniko viharjenja možganov  (brainstorming).

Namen: Na relativno preprost način v čim krajšem času pridobiti čim več idej.

Trajanje: odvisno od želene količine idej in velikosti skupine; 20-30 minut za izvedbo, 15-30 minut za predstavitev v večji skupini (če ste vzporedno delali v več manjših skupinah)

Velikost skupine: od 3 dalje; z vidika skupinske dinamike zaželeno delo v manjših skupinah (do 7 udeležencev), lahko tudi večje skupine. V primeru večje skupine lahko udeležence razdelite na več manjših skupin, ki delajo vzporedno in na koncu ideje primerjate.

Izvedba: 

 1. Čim bolj natančno definirajte področje, kjer želite kreirati nove ideje.
 2. Določite osebo, ki bo skrbela, da se udeleženci držijo pravil viharjenja možganov!
 3. Določite osebo, ki bo zapisovala ideje na papir.
 4. Opcijsko : Najprej vsak zase na lističe post-it zapiše svoje ideje, rešitve, predloge (na vsak listič po eno idejo). Napišite toliko idej, kot le lahko!
 5. Lističe post-it nalepite na papir, kamor boste zapisovali ideje. Izločite lističe s podvojenimi idejami.
 6. Skupaj preglejte zbrane ideje in dodajajte nove. Naj obstoječe ideje sprožijo nove.
 7. Udeleženci naštevajo ideje, ki jih sproti zapisujte na listno tablo.

 

Sodobna orodja vodenja

 

Več o tej temi preberite v priročniku Sodobna orodja vodenja

 
Dodaj odgovor