fbpx

Prijava v portal: 

Letni dopust in sprememba delodajalca

Zakon o delovnih razmerjih v 73. členu določa, da če se zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi pravnega posla, spremeni delodajalec, preidejo pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika.

Iz vprašanja sicer ne izhaja, na podlagi kakšnega pravnega posla je bil izveden prenos. Ob predpostavki, da je bil izveden pravni prenos in ni bila odpovedana pogodba o zaposlitvi ter sklenjena nova pogodba o zaposlitvi pri novem delodajalcu pripada, delavcem vsekakor možnost izrabe celotnega dopusta za tekoče leto, saj v tem primeru delavci prenesejo poleg preostalih pravic tudi pravico do izrabe letnega dopusta, ki ga niso izrabili pri delodajalcu prenosniku. Menimo, da v takem primeru ni mogoče uporabljati določbe iz 162. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki ureja pravico do sorazmernega dela dopusta, saj se ta določba uporablja le za primere, ko delavci sklenejo pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem. Ob spremembi delodajalca se ne sklene nova pogodba o zaposlitvi oziroma ostane pravno veljavna pogodba, sklenjena s prejšnjim delodajalcem (delodajalcem prenosnikom). 

V takem primeru je delodajalec prevzemnik dolžan omogočiti delavcem, ki so prešli k njemu na delo, izrabo celotnega letnega dopusta, ki so ga delavci v tem letu pridobili pri prejšnjem delodajalcu (delodajalcu prenosniku).

 

Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

 
Dodaj odgovor