fbpx

Prijava v portal: 

Metoda LCA

 

Metoda LCA vključuje vse snovne in energijske tokove, in sicer tudi take, ki bi bili z uporabo drugih metod lahko prezrti. S pristopom, ki zajema in obravnava celoten življenjski cikel, se lahko ognemo prestavljanju okoljskih problemov iz ene faze v drugo ali iz enega sistema v drugega. Poleg tega lahko tudi ugotavljamo, kako sprememba v eni fazi (npr. prehod na novi material) vpliva na druge faze v življenjskem ciklu izdelka. S tem so postale pomembno metodološko orodje za okoljsko optimiranje izdelkov. Moč in smisel uporabe metode LCA je v tem, da razširja razmišljanje o vplivih proizvodov, storitev in procesov na okolje s tem, da se ne osredotoča le na posamezno fazo ali na posamezni vpliv, kar omogoča širše ukrepanje in preventivni pristop.

Metodo LCA na področju gospodarjenja z odpadki je možno prilagajati različnim situacijam ali aktivnostim, kot je na primer gospodarjenje z odpadki. Če se preučuje vplive na okolje pri alternativnih možnostih, ki vključujejo le ravnanje z odpadki po uporabi izdelkov, lahko predhodne faze življenjskega cikla izpustimo. To je npr. smiselno, ko primerjamo različne infrastrukturne možnosti sistemov ravnanja z odpadki. Seveda v tem primeru ni možno rezultatov analize LCA uporabiti za medsebojno okoljsko primerjavo proizvodov, saj v tem primeru LCA vključuje le del njihovih celotnih življenjskih ciklov. V tem primeru tudi ni možno podati odgovorov v primerih kot je npr. ali je vračljiva embalaža boljša od tiste za enkratno uporabo. V primeru minimiranja odpadkov (vseh vrst) v življenjskih ciklih posameznih proizvodov pa je smiselno preučevati možnosti v različnih fazah ter zaradi preventivnega delovanja iskati in optimirati okoljsko najbolj vplivne dele produktnega sistema. V tem primeru je faza ravnanja z odpadki tudi del celotnega produktnega sistema (vsaj do neke mere). Tak pristop je smiseln pri načrtovanju oz. razvoju proizvodov, ko se odloča o izbiri materialov, sestavnih delov in načinu konstrukcije izdelka. 

10

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji

 
Dodaj odgovor