fbpx

Prijava v portal: 

Možnosti davčne optimizacije za finančnike

image_pdfimage_print

 

1) Davčne olajšave

Davčne olajšave, ki jih dovoljuje ZDDPO-2 (za zaposlovanje, za investiranje, za raziskave in razvoj, za donacije, za dodatno pokojninsko zavarovanje itd.) in so že opisane v poglavju 12/1.8, predstavljajo eno izmed možnosti davčne optimizacije. Pri tem velja opomniti, da je treba izpolniti ustrezne priloge k davčnemu obračunu za uveljavljanje in za morebitno prenašanje davčnih olajšav v kasnejša obdobja, kjer ZDDPO-2 to dovoljuje.

2) Davčna izguba

Davčna izguba po ZDDPO-2 je presežek odhodkov nad prihodki. Davčno izgubo lahko davčni zavezanec pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih, pri čemer se davčna osnova najprej zmanjša za davčno izgubo starejšega datuma. 

Davčna izguba se lahko prenaša neomejeno število let in jo davčni zavezanec lahko uveljavi kadar koli to želi.

Velja poudariti, da je zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub iz preteklih let dovoljeno največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. Torej je davčna osnova enaka nič.

Primer: Davčna osnova podjetja A d.o.o. za leto 2011 je bila pripoznana v višini 80 enot. Hkrati je podjetje s prilogo 5 k davčnemu obračunu izkazovalo nepokrito davčno izgubo iz preteklih let v višini 100 enot.

Davčna osnova: 80 enot

Nepokrita davčna izguba: 100 enot

Končna davčna osnova za leto 2011: 0 enot

Nepokrita davčna izguba, ki ostane za prihodnja davčna obdobja: 20 enot

 

 

Uspešen finančni menedžer

 

Več o tej temi preberite v priročniku Uspešen finančni menedžer

 
Dodaj odgovor