fbpx

Prijava v portal: 

Načrt promocije zdravja

image_pdfimage_print

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu je strategija posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem za zdravje. Je proces, ki omogoča, da ljudje oz. skupnosti povečajo nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na njihovo zdravje, in na tej podlagi svoje zdravje izboljšajo. Promocija zdravja izhaja iz psihosocialnega koncepta zdravja, ki pravi, da je zdravje vir vsakdanjega življenja, ne pa življenjski cilj. Za doseganje zdravja mora biti vsak posameznik oziroma skupina zmožen ugotoviti in uresničiti svoje želje, zadovoljevati potrebe in spreminjati oziroma obvladovati svoje okolje. V konceptu promocije zdravja se zdravje pojmuje kot sposobnost uresničevanja posameznikovih možnosti in kot pozitiven odziv na izzive okolja. Pojmuje se tudi kot vzpostavljanje dinamičnega ravnotežja med človekom in njegovim okoljem ter kot sposobnost izrabe posameznikovih potencialov in za pozitivno reagiranje na izzive okolja. Ta definicija upošteva družbene in osebne vire pa tudi telesne zmožnosti posameznika. Koncept promocije zdravja obsega vplive na življenjski slog in na druge socialne, ekonomske, okoljske in osebne dejavnike, ki prispevajo k zdravju. Zahteva tudi medresorsko in interdisciplinarno delovanje.

Organizacijski ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu:

  • omogočanje gibljivega delovnega časa in prilagodljivih delovnih mest,
  • omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah organizacije dela in delovnega okolja,
  • zagotavljanje možnosti za vseživljenjsko učenje delavcev.

Preostali ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu:

  • zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega okolja,
  • zagotavljanje skupnih družabnih prostorov,
  • spodbujanje športnih dejavnosti in dogodkov,
  • spodbujanje zdravega prehranjevanja,
  • ponujanje programov opuščanja kajenja,
  • zagotavljanje zunanje anonimne psihosocialne pomoči,
  • svetovanja in delavnice za obvladovanje stresa …

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

Dodaj odgovor