fbpx

Prijava v portal: 

Nagrajevanje inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju – Koga, kako in zakaj nagrajujemo?

image_pdfimage_print

Pri nagrajevanju zaposlenih za inovativnost v delovnem razmerju pravna ureditev večinoma izhaja iz tega, da je zaposleni prikrajšan za lastništvo inovacije (ki jo dobi delodajalec), zato naj bo v zameno za to prikrajšanje vsaj udeležen pri materialnih koristih, ki iz te inovacije izhajajo – za inovacijo naj prejme neko denarno nadomestilo (nagrado, odškodnino). Vendar se v novejšem času pojavljajo tudi drugačna stališča glede temeljev tega nagrajevanja. Po mnenju nekaterih je podlaga za nagrado napor zaposlenega pri stvaritvi inovacije; napor, ki presega tisto, za kar zaposleni prejema plačo oziroma kar se od njega pričakuje v smislu delovnih rezultatov. Spet tretji poudarjajo, da je nagrajevanje pomembno zaradi svojega (domnevnega) vpliva na zavzetost zaposlenih za inoviranje. Novejše raziskave sicer to domnevo postavljajo pod vprašaj. Trdijo namreč, da inoviramo zaradi radovednosti, želje, da nekaj dokažemo ali pokažemo, iz notranjih vzgibov in ne zaradi obljubljene nagrade za inovacijo. Tudi če navedeno drži, pa ne gre prezreti dejstva, da lahko nagrada vpliva na odločitev zaposlenega, ali bo svojo inovacijo delil z delodajalcem ali ne. Vse, kar se zaposleni domisli, je namreč varno spravljeno »v njegovi glavi«, dokler se sam ne odloči, da bo to še komu povedal. Na to odločitev pa lahko obljuba nagrade pomembno vpliva. Ta nagrada je lahko materialna (denarna, predmeti večjih vrednosti ipd.) ali nematerialna (npr. pohvala). V priročniku z zgoščenko Sodobna orodja vodenja se osredotočamo na denarno nagrajevanje, ki ga tudi zakonodajalec predpisuje kot obveznega za nekatere vrste inovacij, obravnavamo tudi nematerialno nagrajevanje.

 

Sodobna orodja vodenja

 

Več o tej temi preberite v priročniku Sodobna orodja vodenja

 
Dodaj odgovor