fbpx

Prijava v portal: 

Najpogostejše dileme in napake pri knjiženjih in obračunu davka od dohodka pravnih oseb

 

Primer: Bruto regres za letni dopust je 900 evrov. Osnova za dohodnino pri plači je 1.000 evrov.

Izračun = 1.000 + 75 = 1.075 evrov

1.075 – 636,20 = 438,8 x 0,27 = 118,48 + 101,79 = 220,27 / 1.075 = 0,2049 x 100 = 20,49 %.

Enako se obračuna povprečna stopnja akontacije dohodnine pri nagradah in božičnicah.

2. Odpravnine (operativni razlogi ali nesposobnosti zaposlenega)

Pri obračunu odpravnine  je treba najprej upoštevati 10-kratnik bruto plače v RS in povprečno plačo zaposlenega (za zadnje tri mesece) in njegovo delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. Upoštevati je treba 109. člen Zakona o delovnih razmerjih, s katerim faktorjem delimo izračunano odpravnino glede na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu:

– od 1 do 5 let – faktor 5,

– od 5 do 15 let – faktor 4,

– nad 15 let – faktor 3.

Primer: Povprečna bruto plača zaposlenega je 2.000 evrov. Delovna doba pri zadnjem delodajalcu je 13 let. Povprečna bruto plača v RS 1.480 evrov. Odpravnina se obračuna zaradi operativnih razlogov.

Rešitev: 1.480 € x 10 = 14.800 €

2.000 € x 13 /  4 = 6.500 €

Ker odpravnina ne presega 10-kratnika povprečne bruto plače v RS, ni obdavčena ne s prispevki in ne z akontacijo dohodnine. Nad 14.800 evrov je razlika obdavčena s povprečno stopnjo akontacije dohodnine in prispevki (22,1 % in 16,1 %) na celotno vrednost.

 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor