fbpx

Prijava v portal: 

Nakup ali prodaja nepremičnin v Sloveniji ali EU

Davčna zavezanca morata pred opravljeno transakcijo predložiti vsak svojo izjavo v elektronski obliki prek portala eDavki na svojo izpostavo pristojnega davčnega urada.

V izjavi je treba navesti:

  • vrsto nepremičnine, občino, katastrsko občino, številko parcele, številko stavbe, številko dela stavbe ipd.).

Pomembno je, da je izjava pravočasno posredovana na davčni urad in to pred opravljeno transakcijo (vsaj en dan prej). Če izjavo predloži samo eden od udeležencev, pogoj za obdavčitev transakcije z vidika DDV ni izpolnjen, zato se takšna transakcija šteje kot oproščena transakcija brez obračuna ali odbitka DDV. Izjave ne more podpisati oseba, ki ni identificirana za namene DDV, in oseba, ki opravlja oproščeno dejavnost, zaradi česar nima 100-odstotne pravice do odbitka DDV.

V nasprotnem primeru je obračun in plačilo dvoodstotnega davka na promet nepremičnin od kupoprodajne vrednosti in se pridobi odločba s strani DURS za plačilo, ki ga po navadi plača prodajalec razen, če je s kupoprodajno pogodbo dogovorjeno drugače.
Dajanje nepremičnin v najem spada med storitve, ki so v neposredni povezavi z nepremičnino, kar pomeni, da so obdavčene v kraju, kjer se nepremičnina nahaja (če je to EU – Hrvaška). Če se nepremičnina nahaja izven Slovenije, dajanje takšne nepremičnine v najem ni obdavčena po slovenski zakonodaji o DDV (to določa 27. člen ZDDV-1). Opravljena storitev se ne vpisuje v obračun DDV-O med oproščenimi storitvami. Zato mora v primeru oddajanja nepremičnine v najem upoštevati zakonodajo o DDV na Hrvaškem, po kateri je oddajanje v najem obdavčljiva transakcija na Hrvaškem, kjer se nepremičnina nahaja. Zato je potrebno, da pridobiti informacije o davčni obravnavi in davčni zakonodaji o DDV na Hrvaškem, kjer se je potrebno registrirati, kot davčni zavezanec na Hrvaškem in pridobili njihovo ID DDV številko.

Dodaj odgovor