fbpx

Prijava v portal: 

Napotki za usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije

 

Delodajalec mora določiti program usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanja evakuacije.

Program mora obsegati: 

 

 • ime programa; 
 • namen in cilje usposabljanja; 
 • učne oblike in metode, učna sredstva; 
 • udeležence usposabljanja; 
 • morebitno potrebno (zahtevano) predhodno znanje udeležencev usposabljanja; 
 • teoretični in praktični del usposabljanja (vsebina); 
 • nosilce in izvajalce usposabljanja; 
 • kraj, čas in trajanje usposabljanja; 
 • način ocenjevanja znanja oziroma preverjanja usposobljenosti. 

 

Program mora obsegati teme, predpisane za zaposlene, ki so: 

 

 • normativne, strokovne in druge podlage; 
 • osnove gorenja in gašenja; 
 • nevarnosti za nastanek požara; 
 • oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom in gašenje začetnih požarov, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite; 
 • izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom,
 • in teme, ki so prilagojene glede na razmere v delovnem okolju in so:
 • nevarnosti za nastanek požara,
 • praktična uporaba opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju,
 • poznavanje načrta evakuacije.

 

Program mora opredeliti tudi preizkus usposobljenosti, ki mora obsegati poznavanje nevarnosti za nastanek požara, in usposobljenosti za praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju …

Dodaj odgovor