fbpx

Prijava v portal: 

Napovedovanje (rasti) prodaje

Kateri pristop torej izbrati? Vse tri (!), če je le mogoče. Z izbiro vseh treh pristopov najbolje zajamemo posebnosti podjetja in trga. S tržno analizo identificiramo trende, mnenja in ocene vodstva podjetja nam nakažejo smer in dinamiko, regresijska analiza pa zagotavlja nek logičen preizkus. Če trendi pokažejo 20-odstotno letno rast v naslednjih treh letih in vodstvo podjetja ocenjuje, da bo podjetja zaradi specifik raslo po 30-odstotni letni stopnji, regresijska analiza pa pokaže, da v preteklosti ne glede na trende nismo niti približno uresničili 20-odstotno letno rast, kaj šele 30-odstotno letno rast, potem takšna napoved potrebuje dodatne argumente. Zanima nas, zakaj prav zdaj 20- ali 30-odstotna letna rast? Ali smo razvili kakšen nov izdelek, ki bo predstavljal novost na trgu in prelomnico za podjetje? Ali imamo v načrtu investicije, ki bodo vplivale na prihodke? Skratka, kakšen je razlog nenadne predvidene rasti?

Kakovostno napoved za to podjetje je nemogoče izdelati brez kakovostne tržne analize in brez ‘inputa’ vodstva podjetja (in drugih zaposlenih).

Rast lahko napovemo nominalno ali realno. Realna rast predstavlja rast, ki je nad splošno rastjo cen na trgu. Inflacija ali tudi indeks cen življenjskih potrebščin nekako najbolje predstavlja razmerje med delom in kapitalom, zato se pri napovedi navadno uporabi kot osnova. Realno nična rast je torej enaka nominalni rasti v višini dolgoročne inflacije (2,5–3,0 %).

 

Uspešen finančni menedžer

 

Več o tej temi preberite v priročniku Uspešen finančni menedžer

 
Dodaj odgovor