fbpx

Prijava v portal: 

Ne pozabite na letni dopust!

image_pdfimage_print

Poleg 4 tednov dopusta delavcu pripada že po zakonu vsaj 3 dni dodatnega dopusta, če je starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo. Nadalje ima delavec že po zakonu pravico do še dodatnega 1 dneva dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. Poleg zakonskih določil pri odmeri dopusta je treba upoštevati še določbe kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo, ki zavezuje delodajalca.

Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu v koledarskem letu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja 6 mesecev in 1 dan. Če traja delovno razmerje do vključno 6 mesecev, je delavec upravičen do sorazmernega dela letnega dopusta. 

Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače. 

Primer: Delavec ima pravico do 24 dni letnega dopusta, v delovnem razmerju pa je bil pri prvem delodajalcu od 1. januarja do 30. septembra, pri drugem delodajalcu pa v istem letu od 1. oktobra do 31. decembra. Delavec ima tako pri prvem delodajalcu pravico do sorazmernega dela letnega dopusta za 9 mesecev, kar pomeni 18 dni in pri drugem delodajalcu pravico do sorazmernega dela letnega dopusta za preostale 3 mesece, kar v tem primeru pomeni 6 dni letnega dopusta.

Letni dopust se lahko izrabi v več delih s tem, da mora en del trajati najmanj 2 tedna. Delodajalec mora delavcu omogočiti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, vendar pa ima delavec na drugi strani dolžnost do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj 2 tedna letnega dopusta, preostanek pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

 

Dodaj odgovor