fbpx

Prijava v portal: 

Ne pozabite – Obvezna uporaba e-računov od 1. 1. 2015!

Za koga je e-račun in zakaj?
 
Obveznost izdajanja in prejemanja e-računov je uvedel Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU) v 26. členu. E-račun ne bo obvezen le za proračunske uporabnike, saj bo vplival na širok krog (tudi na gospodarstvo). 
 
Proračunski uporabniki:
Proračunski uporabniki (tisti, ki imajo šifro posrednega ali neposrednega proračunskega uporabnika – register je dostopen na http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=316) bodo morali med seboj od 1. 1. 2015 dalje obvezno izstavljati in prejemati izključno e-račune. To ne bo veljalo le za račune, temveč tudi za zahtevke. Šola bo morala izstaviti pristojnemu ministrstvu za kritje stroškov zahtevek v elektronski obliki. Zadeva bo delovala preko enotne vstopne in izstopne točke Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Namesto na pošto boste izdane račune (zahtevke, …) poslali na UJP. Navadne papirnate račune bodo lahko proračunski uporabniki izdali npr. končnim potrošnikom in tistim, ki niso proračunski uporabniki. 
 
Prejeti računi bodo morali biti vsi v elektronski obliki, ne glede na status izdajatelja računa (velja tako za izdajatelja, ki je proračunski uporabnik, kot za izdajatelja iz »gospodarskega« sektorja).
 
Izdani računi bodo delno v elektronski obliki in delno v papirnati obliki. Proračunski uporabnik ne more prisiliti uporabnika, ki ni proračunski uporabnik, na elektronski račun. Zaradi tega bo del računov v papirnati in del v elektronski obliki. Kadar je kupec proračunskega uporabnika fizična oseba, se lahko izdajatelj in prejemnik dogovorita, v kakšni obliki naj bo račun. Pri šolah in vrtcih bodo to računi za šolnine, oskrbnine, katerih prejemniki so starši, ki niso proračunski uporabniki, in je zato račun lahko v papirnati obliki. Lahko pa bo tak račun izdan tudi v elektronski obliki. V tem primeru se mora prejemnik (velja enako za fizično osebo ali za npr. d. o. o.) strinjati s prejemom e-računa in vam mora sporočiti, kam naj bi mu poslali e-račun. Oblika e-računa v smislu standarda in zapisa je lahko takšna, kot se uporablja za poslovanje med proračunskimi uporabniki. 
 
 

Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

 

Več o tej temi preberite v priročniku Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

 
Dodaj odgovor