fbpx

Prijava v portal: 

Nekaj nasvetov za boljši jezik v pisni komunikaciji

Navajamo nekaj preprostih nasvetov za boljše pisno izražanje:

Namesto napačne množine pravilna dvojina

Nepravilno Pravilno
med dvemi leti med dvema letoma
pred dvemi meseci pred dvema mesecema
pred dva dni, pred dvemi dnevi pred dvema dnevoma
z dvemi sekundami (prednosti) z dvema sekundama (prednosti)

Primerjajte ob tem tudi spodnja zapisa.

Nepravilno:

med leti 2007 in 2010.

Pravilno:

med letoma 2007 in 2010.

Isto : enako

Najlažje je razložiti, kdaj uporabljamo en in kdaj drug izraz tako, da si zapomnimo naslednje. 

Enak je tisti, ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje (po SSKJ), isti pa je prav tisti (ne pa kateri drug).

Primera:

Mama je torto razdelila na enake dele za vse otroke. Miha in Jakob sta tako dobila enaka dela, nista pa bila ista – Jakob je namreč imel na vrhu svojega dela narisan avto, Miha pa kolo.

Na prireditvi sta bili ženski, ki sta bili oblečeni v enaki obleki (nista bili oblečeni v isto obleko, saj je nemogoče, da bi bili istočasno oblečeni v eno (isto) obleko).

Ljudje pogosto uporabljajo besedo enako, kadar primerjajo posamezna časovna obdobja, ker se, kot pravi Sršen (Sršen, 1992, stran 187), bojijo, da bi napravili napako, če bi se pri tem odločili za bolj logičen izraz isti, zato opozarjamo:

Nepravilno:

v enakem obdobju lanskega leta.

Pravilno:

v istem obdobju lanskega leta.

Namesto v času smo med (časom)

Nepravilno:

v času pogajanj, v času dopusta, v času dela s strankami, v času tekme, v zimskem času.

Pravilno:

med pogajanji, med dopustom, med delom s strankami, med tekmo, med zimo ali še boljše pozimi.

Podobno je tudi nepravilno:

skozi seminar.

Pravilno:

med seminarjem.

Nepravilno je tudi:

v teku časa, v teku let.

Pravilno:

sčasoma, s časom, z leti.

 

Dodaj odgovor