fbpx

Prijava v portal: 

Nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

image_pdfimage_print

 

  • v skladu z navodili delodajalca ne uporablja pravilno delovne opreme in drugih sredstev vključno z varnostnimi napravami ter osebne varovalne opreme v skladu z njenim namenom;
  • takoj ne obvesti delodajalca ali delavcev, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in zdravje pri delu o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali o drugem pojavu, ki bi pri delu lahko ogrozil njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih oseb; 
  • ne sodeluje z delodajalcem in delavci, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in zdravje pri delu, dokler se ne vzpostavijo varno delovno okolje in delovne razmere ter ne izvedejo ukrepi inšpekcije za delo; 
  • dela ali je na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc; 
  • se ne odzove in ne opravi zdravstvenega pregleda, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu.

Poleg vsega navedenega ima delavčeva kršitev lahko za posledico tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi, pri čemer je od teže konkretne kršitve odvisno, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za redno, oziroma za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

Delodajalec lahko delavcu iz krivdnega razloga redno odpove pogodbo o zaposlitvi v roku 30 dni od seznanitve z razlogom, vendar najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga. Pred redno odpovedjo pogodbe mora delodajalec delavca pisno opozoriti na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi v primeru ponovitve kršitve ter delavcu omogočiti zagovor v skladu z določili ZDR. V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga pripada delavcu odpovedni rok v trajanju 30 dni, ki ni odvisen od delovne dobe pri delodajalcu, odpravnina pa mu ne pripada. 

 

Prekinitve zaposlitev po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Prekinitve zaposlitev po novem

 
Dodaj odgovor